Menu

Jacobus Sep en Seppe dag

Het verhaal

Roosendaal, oktober 2014

Zondag 8 maart 2015 is het de 200e geboortedag van Jacobus Sep, herbergier en graanhandelaar. Jacobus Sep werd geboren op 8 maart 1815 en overleed 6 september 1882. Hij dreef met zijn echtgenote Ida Ossenblok een herberg in Bosschenhoofd genaamd Huis ten Halve. Het echtpaar had zes kinderen. De herberg stond op de hoekkruispunt Maple Farm. Dat was de algemene naam voor de verkeerssituatie aldaar. In de jaren ‘50 en nog heel wat jaren daarna gebeurden er veel ongelukken op het beruchte kruispunt dikwijls met dodelijke afloop. Er werd zelfs gesproken over de “dodenweg” van Roosendaal, Etten-Leur naar Breda.

In het jaar 1854-1855 werd de 23 kilometerlange spoorlijn Roosendaal – Breda aangelegd. De arbeiders die aan de spoorlijn werkten in Bosschenhoofd aten en dronken in de herberg van Jacobus Sep. Ze bleven er ook overnachten, evenals voetvolk en reizigers die op doortocht waren naar de grote steden. Werd er aan de arbeiders gevraagd waar ze verbleven zeiden ze steevast: “Bij Seppe in d’n aarebaarg” en “ier ist, bij Seppe!”. Ze noemden Jacobus bij zijn achternaam en zo doende wist na verloop van tijd ieder, die er naar vroeg, op welke locatie ze aan het werk waren. De Belgische ingenieur, die belast was met het bouwen van het stationnetje, vond het niet moeilijk om een naam te kiezen. Het stationnetje werd daarom heel toepasselijk Seppe genoemd. Het werd het eerste stationnetje, na station Roosendaal, als stopplaats tot 1938. Het stationnetje is gebouwd in 1892 en tot heden behouden gebleven. Jammer genoeg is het geen rijksmonument geworden, omdat de Nederlandse Spoorwegen hier geen heil in zien. Bloemenboetiek De Goudsbloem is er sinds 1992 gehuisvest.

In de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw werd met de naam Seppe het gebied tussen de spoorweg en huidige rijksweg E312 bedoeld. In 1949 werd er zelfs een vliegveld naar vernoemd. Niet alleen een spoorwegstation dus. De stichter van het vliegveld was A. van Campenhout. In de volksmond werd hij “Campie” genoemd . Het was Campie die koos voor de naam Vliegveld Seppe en de naam Seppe daarmee nog groter maakte. Het vliegveld werd toen enkel gebruikt voor zweefvliegtuigen. Pas in 1969 werd er gevlogen met motorvliegtuigen. Vanaf toen werden er rondvluchten gegeven wat veel bekijks met zich meebracht. Verder kon men er parachutespringen, springlessen en vlieglessen volgen.

Nog even klinkt de naam Vliegveld Seppe, want sinds 1 maart 2014 is de naam gewijzigd in “Breda International Airport”. Deze naam zou meer exposure geven aan de plannen met het huidige vliegveld en spreekt meer aan, aldus één van de huidige directeuren. In verband met meer zakelijke vluchten en omdat het professioneler over moet komen, zowel internationaal als nationaal. Het wordt over de grenzen heen kijken dus! Weinig mensen zaten op B.I.A. (Breda internationaal Airport) te wachten. Maar het gaat toch door, ondanks de vele protesten. Jacobus Sep en A. van Campenhout (Campie) moesten het eens weten dat 65 jaar later de naam Seppe veranderd zou worden! Doch voor veel ouderen blijft het gewoon Seppe. Bij verschillende uitvalswegen verwijzen blauwe borden nu naar Breda Airport. Echter Internationaal is door Rijkswaterstraat achterwege gelaten.

En verder het retraitehuis Seppe, bekend in het hele land. In 1911 gebouwd door de paters redemptoristen en in 1912 in gebruik genomen als bezinningsoord. Pater Huub Cox C.s.S.R. leidde tot 1988 de vormingsgroepen voor jongeren in het retraitehuis Seppe. De paters redemptoristen hadden veel invloed om groepen retraitegangers een rust plaats te bieden voor geestelijk en zelfonderzoekoefening. Katholieke deelnemers sloten zich van de buitenwereld af om hun geestelijk leven te versterken en te bezinnen. Ook ten tijde van oorlog, 1940-1945, boden de paters onderdak aan onderduikers en hielpen mensen die in nood zaten. Tegenwoordig is het voormalig klooster sinds 2002 omgebouwd tot appartementwoningen.

Aan de naam van oliemaatschappij Shell gaven wij in mijn jeugd de volgende verklaring: Seppe, Hoeven, Etten, Leur, Liesbos. Wanneer iemand de weg vroeg naar Breda, moest hij deze plaatsjes passeren.

Seppe

Jacobus Sep, gezuiverd zij u van blaam.

“SEPPE”, jarenlang hebt gij gezorgd voor de naam.

Verweven in een net van eenvoud en simpelheid.

Tot, zo dachten we allemaal, in de eeuwigheid!

Jacobus, het mocht helaas niet zo zijn.

De naam was stoer en fier in ’t klein.

“SEPPE”, jouw daden waren groot.

Voor de “Heren” was het hoge nood.

Voortaan moeten we het gestuurd doen,

Er is gekozen een naam, voor het goede fatsoen.

“Breda International Airport” zo gaat het heten.

Wordt de hond hier door de kat gebeten?

Niet iedereen gaat er echter mee akkoord!

Maar van “Hogerhand”, zij hebben het laatste woord.

Verbroken is dus in de toekomst iedere band.

Jacobus vraagt gij u nu af, wat is er aan de hand?

Op zondag 8 maart 2015 houdt de familie Sep een familiedag Seppe in Hotel Golden Tulip de Reiskoffer in Bosschenhoofd. Een ieder die zich verbonden voelt met de naam Sep is van harte welkom. De familiedag is vooral bedoeld om de betekenis weer te geven hoe de naam Seppe is ontstaan en waar het vandaan komt. In veel gevallen heeft de naam van stad, dorp of gehucht iets te maken met een persoon of gebeurtenis. Zo ook in het geval van Jacobus Sep.

Onze opa, slager Cornelis Sep, geboren te Rucphen 21-06-1862 en overleden 16-06-1929 te Roosendaal was een neef van Jacobus Sep. Cornelis Sep was gehuwd met Johanna Braat geboren 02-09-1868 in Rucphen en overleden 06 -05 -1956 te Roosendaal. En om te besluiten nog het volgende. Onze opoe was met haar zus Adriana Mies-Braat in 1953 de oudste tweeling van Nederland. Adriana Mies werd geboren 02-09-1868 te Rucphen en is overleden in Oud Gastel op 20-10-1957.

Informatie
 • Gepubliceerd:
  22 juni 2017
 • Auteur:
  Cees Sep
 • Periode:
  2010 - heden
 • Dit verhaal speelt zich af in:
  West-Brabant

Samen beleven we meer

Reacties op dit verhaal

Er zijn nog geen opmerkingen

Plaats zelf een reactie
over dit verhaal