Menu

Disclaimer

Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hier graag duidelijk en transparant over informeren.

De informatie op de website www.tongerlohuys.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys. We proberen zo betrouwbaar, actueel en volledigheid te zijn. Toch kunnen er fouten in staan. De Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade door onvolledige of onjuiste informatie op de website. Wij mogen altijd iets wijzigingen en corrigeren, zonder voorafgaande kennisgeving. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys draagt geen verantwoordelijkheid voor technische storingen. Ook niet voor de mogelijke verspreiding van computervirussen. Links naar webpagina’s van derden vallen niet onder verantwoording van de Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys. Deze links zijn alleen bedoeld om jou als online bezoeker te informeren. De Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys staat niet in voor de inhoud en het functioneren van webpagina’s van derden.

De Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys heeft auteursrecht op de gegevens van deze website. Heb je geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming? Dan mag je de website (of een deel ervan) niet openbaren of te vermenigvuldigen. Ook op sommige van de afgebeelde kunstwerken en foto’s berust auteursrecht. Je mag ze gerust op onze website bekijken. Wil je ze gebruiken? Vraag dan toestemming van de maker of wettelijk vertegenwoordiger. Onrechtmatig en commercieel gebruik van het beeldmateriaal wordt bestraft.