Menu

ANBI-status

ANBI

Statutaire naam Stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys
RSIN of Fiscaal nummer 8560.03.554.B.01
Financiële verantwoording Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2023
Beleidsplan Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2020-2023 en Activiteitenverslag 2021
Postadres Kerkstraat 1, 4701 HT Roosendaal
Telefoon 0165 – 555 555
Website www.tongerlohuys.nl
Algemeen e-mailadres info@tongerlohuys.nl
Doelstelling Het verwerven, behouden, onderzoeken en presenteren van de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving.
Bestuurssamenstelling De samenstelling van de Raad van Toezicht is tot op heden als volgt: Jan van Pul (voorzitter), Arno de Brouwer (secretaris), Werner Goorden (penningmeester), Pieter de Rooij, Paul de Beer en Marylin Jongenelen.
Beloningsbeleid De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun toezichthoudende functie.
De directeur wordt ingeschaald volgens de gemeentelijke inschalingsregeling die door de stichting wordt gevolgd.
Het personeel is per 1-1-2023 overgegaan van de cao Nederlandse podia naar de Museum cao.Klik hier voor een overzicht van nevenactiviteiten van de Raad van Toezicht en directie

Klik hier voor een toelichting op het rooster van aftreden

Klik hier voor het publicatieformulier ANBI