Menu

Gedicht Wereld Alzheimer Dag 2017

Het verhaal

Soms komen donkere wolken aandrijven,

zo dat de klassieke stilte doorbroken wordt.

Er is tussen dag en nacht geen verschil,

altijd wacht weer een nieuwe morgen?

die de toekomst houdt, stil verborgen.

Het gewone leven, een nieuwe dag, pril!

ging van het licht naar de donkerte.

Mensen zoeken, mensen dwalen,

gezondheid is het enige wat telt!

Wanneer op een dag de zon niet meer schijnt.

En licht naar de donkerte van de nacht verdwijnt.

Hoe zal het gaan , hoe zal het zijn?

Verdriet, onmacht , hulpeloos in dwalen.

De geestelijke levenskrachten uitgeput.

Het boek ,,Een mensenleven,, gaat dan dicht.

Dwalend lopen door straten en langs wegen.

Soms samen lachen, soms met veel verdriet.

Maar het noodlot bestaat, of ge het wilt of niet.

Staan we stil bij de stilte van de nacht!

Welke geheimen bergt de stilte van de nacht?

Foto: J.W. Spekman, collectie West-Brabants Archief

Informatie
  • Gepubliceerd:
    23 oktober 2017
  • Auteur:
    Cees Sep
  • Periode:
    2010 - heden
Gedicht Wereld Alzheimer Dag 2017

Samen beleven we meer

Reacties op dit verhaal

Er zijn nog geen opmerkingen

Plaats zelf een reactie
over dit verhaal