Menu

715 items gevonden

Zoekresultaten

Download voorwaarden

  • Ik begrijp dat de inhoud van dit jaarboek beschermd wordt door auteursrecht en dat ik geen reproducties, distributie of enig ander gebruik mag maken dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de wet of door de eigenaar van het auteursrecht.
  • Ik erken dat het gebruik van de inhoud van dit jaarboek beperkt is tot persoonlijk gebruik, educatieve doeleinden of andere gebruiksscenario’s die zijn toegestaan door de wet of door de eigenaar van het auteursrecht.
  • Ik aanvaard daarmee ook de aansprakelijkheid voor reproducties die, zonder dat ik daarvoor toestemming van de rechthebbende heb gevraagd, voor openbaarmaking zijn gebruikt.
  • Ik zal de bron van de inhoud van dit jaarboek vermelden wanneer ik deze op enigerlei wijze gebruik, inclusief maar niet beperkt tot citaten, verwijzingen en afbeeldingen.
  • Je moet akkoord gaan met de voorwaarden om het bestand te mogen bekijken.