Menu

Het vernieuwde Tongerloplein 2013

Het verhaal

Met een krappe meerderheid (18 – 16) stemde de raad in met het opknappen en veranderen van het Tongerlopplein in december 2012. De werkzaamheden om het Tongerloplein te veranderen en te herbestraten begonnen in maart dit jaar. Omdat er archeologisch onderzoek moest worden gedaan, zou het project voor vertraging gaan zorgen.

Archeologen waren drukdoende om opgravingen te verrichten. Voor archeologen was het interessant werk. Echter voor de aannemer van het project was het niet zo best. Archeologen waren met schepjes en lepels bezig om de skeletten bloot te leggen. En amper vijf meter achter hen waren mensen van het aannemingsbedrijf met zware machines bezig om grond en straatstenen te verzetten en bijbehorende zware materialen. Hetgeen een scherp contrast opleverde. De archeologen hadden ruim zes weken nodig om gegevens omtrent opgravingen te verzamelen.

De verandering en herbestrating van het Tongerloplein is nu gelukkig klaar. Zonder officiële opening, want dat is pas volgend voorjaar 2014. Wethouder Hans Verbraak sprak vrijdagavond 22 november 2013 de volgende woorden op het Tongerloplein tijdens de ontsteking van de nieuwe lichtmast: “Het Tongerloplein wordt met schouwburg De Kring het bruisende culturele hart van onze stad Roosendaal”. En verder “Er is met minimale middelen veel bereikt”, aldus wethouder Verbraak. Samen met de omwonenden werd het plein in het licht gezet. De lichtinstallatie die voor mooie lichteffecten gaat zorgen. Roosjes die door de lichtinstallatie op de straatstenen worden geprojecteerd. De twee pilaren aan de achterkant van de Sint-Janskerk blauwgekleurd. ‘t logo van De Kring op straatstenen verlicht te zien. ‘ROOSENDAAL’ met rood licht geschreven op de muur van het grote podium op het cultuurplein.

Het Octogon van de bekende Nederlandse kunstenaar Nicolas Dings is in ere hersteld. De achthoek, gemaakt in 1996, staat nu centraal op het plein. Het was de bedoeling dat het kunstwerk plaats moest maken voor de lichtmast. Maar dat had nogal wat voeten in aarde. De schenkers waren terecht boos, omdat het kunstwerk zou worden ingeruild voor de lichtmast. Dit alles bovendien nog zonder overleg te plegen met kunstenaar Nicolas Dings. Onaanvaardbaar vonden het bestuur van schouwburg De Kring, Tafelronde 64 en schenkers dat het kunstwerk zou verdwijnen van het Tongerloplein! Doch door het Octogon ruim 50 cm te verzetten kon de lichtmast geplaatst worden en behouden blijven! Tja!

Verder de vier beelden van Riekus die verwijzen naar het verleden van het plein. De Vismarkt en de visafslag (nu eetcafé de Moriaan), de koffiebranderij van de Biggelaar (nu winkelcentrum De Biggelaar). Een habijt, die naar de Witheren van Tongerlo en de pastorie van de Sint Janskerk verwijst. En dan De Gouden Papegaai die voor de ingang van de schouwburg staat. Ook de paardenkastanje staat er gezond en wel prachtig in het licht bij. En vooruitkijkend naar de toekomst zijn er nog veertien platanen geplant!

Er is een ‘dansvloer’ aangelegd met straatstenen. Het Roosendaals danstheater van Rob van de Geijn verzorgde met enkele leerlingen een kort optreden tijdens de ceremonie rond de lichtinstallatie. Het publiek kon op de trappen van het winkelcentrum Biggelaar naar de voorstelling kijken. De trappen dienen op deze wijze als tribune. Het plein kan nu als openluchttheater dienen naast schouwburg De Kring. Plannen om feesten, evenementen en activiteiten te organiseren liggen al klaar. “Het Tongerloplein wordt een levende ontmoetingsplaats en huiskamer voor de stad”, zo zegt Ruud van Osta van de stichting ‘T Plein. De stichting helpt organisaties en verenigingen die gebruik van het plein willen maken. Ze bieden hulp aan bij het aanvragen van vergunningen, het zoeken naar sponsors, muziek met apparatuur enzovoort.

Prachtig om te zien wanneer het donker is al die lichteffecten. Zowel in de vroege ochtenduren als in de avond- en nachtelijke uren. Zeker is het plein een aanwinst voor ‘Οònze stad Roosendaol’. Misschien is het een begin van de stedelijke verandering en vernieuwing!! Plannen liggen er genoeg, want schouwburg De Kring wil gaan fuseren met het museum Tongerlohuys. Het museum is al verbonden met het gemeentearchief en het Centrum voor de Kunsten. Het Tongerloplein wordt dan ook betrokken bij het geheel. De tuin van het Tongerlomuseum, tussen De Kring en het Tongerlohuys, zal bij gelegenheden opengesteld worden. De gesprekken over de grote fusie zijn gaande met Binnenstad consultant professor Riek Bakker. “Er moet écht cultuur komen op het Cultuurplein van Roosendaal”.

Verandering en vernieuwing

De werkzaamheden begonnen in de maand maart.

Maar elk karwei heeft een begin, maar ook een staart.

De opknapbeurt beperkte zich niet alleen tot bestrating.

Vertraging door archeologisch onderzoek, in de planning,

zorgde voor enig oponthoud in het openliggende plein.

De ontmoetingsplek voor organisaties, groot en klein.

Er is ook een gedeelte om te dansen bestraat.

Op die manier kan het met feesten nooit geen kwaad.

Publiek kan op de trappen van het winkelcentrum staan.

En zo artiesten en feestvierende mensen gade slaan.

Informatie
 • Gepubliceerd:
  22 juni 2017
 • Auteur:
  Cees Sep
 • Periode:
  2010 - heden
 • Dit verhaal speelt zich af in:
  Roosendaal

Samen beleven we meer

Reacties op dit verhaal

Er zijn nog geen opmerkingen

Plaats zelf een reactie
over dit verhaal