Menu

Essen-Hoek Zingt Kerst 2015

Het verhaal

Zondag 27 december 2015. Het Davidsfonds Essen verzorgde weer een mooie kerstzang in de neogotische Sint-Pieterskerk van Essen Hoek. Voor de zevende keer alweer de prachtige Kerstsamenzang. Muziek- en zangliefhebbers waren welkom vanaf 14.00 uur. En om 14.30 uur begon dan het concert. Iedereen kreeg een liedbundel om mee te zingen, al naar gelang men kon of wou. Dus luisteren en genieten kon ook. De inkom was zoals ieder jaar, een vrije gave. Circa tweehonderd mensen genoten van samenzang in een goed bezette en verwarmde kerk, zo vertelde pastoor E. P. Alois Willemsen. Naast de kerk stonden zoals ieder jaar in de kerststal de ezel en het schaap. Zij hielden getrouwe de wacht bij Maria, Jozef en kindeke Jezus. En daarmee gaf het de juiste sfeer aan in Essen Hoek, deze zondagmiddag met mooi weer. Bij veel fietsers en wandelaars is het idyllische dorpje zeer geliefd in het seizoen.

In haar welkomstwoord sprak Ludy Kerstens in het kort over de betekenis van Kerstmis. Ze vertelde dat ze kerstkaarten was gaan kopen. Maar ze kon geen kaarten vinden waarop Maria, Jozef en kindeke Jezus afgebeeld werden. Wel kaarten waar geschenken en pakjes op stonden. Jammer vond ze, want Kerstmis draait toch om de Heilige Familie. Ze wenste iedereen een hartelijk welkom en een mooie muziek-zang-middag.

Wilfried Dries, dirigent van Ericantat, had het programma samengesteld. Authentieke christelijke kerstliederen waarbij het koor, Ericantat uit Essen, fungeerde als aanzingkoor. Het orgel werd bespeeld door Adri Nelen. Aan de piano Petra van Loon. En als altijd accordeonist Cis Suykerbuyk.

Minder bekende liederen werden door het koor ingezet, waarna het publiek na enkele strofes mee kon zingen.

Als opening ’’Rorate Coeli’’, Latijn en Middeleeuwse tekst, koor en heren.
’’O kom, O kom, Immanuel’’ [1851] Meerstemmig koor en samenzang.
’’ Gij zijt een mensenzoon’’ tekst en muziek Oosterhuis, naar een oud lied. Eerste strofe solo gezongen door Lea van Loon, samenzang en meerstemmig koor.
’’Daar komt een schip geladen’’, solo gezongen door heren en Lea van Loon, samenzang.
’’Maria die soude naar Bethlehem gaen’’ op tekst Vlaanderen 18e eeuw, met muziek ’’Het Prieel der Gheestelicker Melodie’’, 1609.
’’Het was een maged uitverkoren’’, muziek Brugge [1609] en tekst Antwerpen [1682].
’’Herders hij is geboren’’, muziek Evangelische Leeuwerck [1682]. Eesrte strofe meerstemmig koor en tweede en derde strofe samenzang.
’’Heden zal u redder komen’’ met tekst J. Yperman en muziek H.J. Gauntlett [19e eeuw]. Meerstemmig koor en samenzang.
’’De herdertjes lagen bij nachte’’, tekst en muziek Utrecht [18e eeuw]. Vooraf koor, eerste en derde strofe samenzang en tweede strofe koor.
En dan ’’Kerstnacht, die schone’’, strofes solo Lea van Loon, Mai, Anita en Rita. Meerstemmig koor eerste refrein en samenzang tweede en derde refrein.
’’Maria door een doornwoud trad ’’, meerstemmige zetting, Jozef D’Hoir, Duits volkslied [16e eeuw].
’’Door de liefde, laat u wekken’’, samenzang.

Tijdens de pauze zorgde het Hoekse koor Sint Cecillia weer voor chocolademelk en glühwein. Dit was tevens een mooie gelegenheid om elkaar een Zalig Kerstfeest te wensen. En beste wensen voor 2016 uit te wisselen.

’’Nu zijt wellekome’’, eerste strofe samenzang en tweede strofe meerstemmig koor en derde en vierde meerstemmig koor. Tekst en muziek uit de zestiende eeuw.
Vervolgens het schone ’’Susa Nina’’, tekst van Jozef Simons en de muziek van Armand Preud ’homme. Solo gezongen door Lea van Loon. Het koor zingt melodie van Stille Nacht tijdens refrein, prachtig.
’’Eer zij God in onze dagen’’, tekst van Willem Barnard en muziek een Oud-Frans kerstlied uit de achttiende eeuw met samenzang.
’’Er kwam een kind’’, muziek van Herman de Houwer, meerstemmig koor.
’’ll est né’’. Weer een Oud-Frans kerstlied, refrein samenzang en strofes solo Cis, Willy en Frans.
Natuurlijk ontbrak ’’Stille Nacht’’ niet. Wereldbekend. Tekst van Jozef Moir en muziek van Frans Xaver Gruber. Eerste strofe meerstemmig koor, tweede en derde strofe samenzang.
’’Wij komen van het Oosten’’, muziek welbekend, uit 1577, Het Hofken der Geestelycke Liedekens [A la berline postiljon], samenzang met accordeonist Cis Suykerbuyk.
Als laatste samenzang met accordeon ’’Er kwamen drie Koningen’’. Tekst en muziek Brugge, 1870.

Met dank aan de parochie Sint Pieter van Essen Hoek en Pastoor E.P. Alois Willemsen. Het Davids fonds Essen verzorgd ook weer in 2016 mooie lezingen en culturele avonden. In de vaste ontmoetingsplaats GC De oude Pastorij, Essendonk, Essen.

Foto: Cees Sep.

Informatie
 • Gepubliceerd:
  24 juli 2017
 • Auteur:
  Cees Sep
 • Periode:
  2010 - heden
 • Trefwoorden:
  Geloof
 • Dit verhaal speelt zich af in:
  Vlaanderen
Essen-Hoek Zingt Kerst 2015

Samen beleven we meer

Reacties op dit verhaal

Er zijn nog geen opmerkingen

Plaats zelf een reactie
over dit verhaal