T T

Vrienden

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Roosendaal en omgeving en draagt u bijzondere tentoonstellingen in het historische Tongerlohuys een warm hart toe? Word dan vriend van het Tongerlohuys!

Vrienden hebben een streepje voor. Als Vriend heeft u gratis toegang tot het erfgoedcentrum en bent u welkom bij openingen van tentoonstellingen. Ook kunnen Vrienden deelnemen aan korte excursies zoals wandelingen en fietstochten, die aansluiten bij lopende tentoonstellingen in het museum.

Leden en doel

Vrienden van het Tongerlohuys is de stichting van vrienden en begunstigers van het erfgoedcentrum. De stichting werd op 23 april 1996 opgericht. Zij heeft als doel het Tongerlohuys te steunen en de liefhebbers van historie nader tot elkaar te brengen. Door de leden actief bij het wel en wee van het erfgoedcentrum te betrekken, tracht de stichting het draagvlak te vergroten.

 

De voordelen van het lidmaatschap

  • gratis toegang tot het Tongerlohuys
  • abonnement op de tweemaandelijkse Tongerlohuys Nieuwsbrief
  • aanwezig zijn bij openingen van nieuwe tentoonstellingen
  • diverse culturele uitstapjes, zoals wandelingen en fietstochten
  • een bijdrage leveren aan een publicatie, catalogus, project, aanwinst voor de collectie of tentoonstelling van het Tongerlohuys

Fietsen

 

Steun het Tongerlohuys met uw vriendschap! Wilt u lid worden van Vrienden van het Tongerlohuys of graag meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de Vrienden, bereikbaar via vriendenvantongerlohuys@outlook.com.

Contributie

  • volwassenen € 25,00 per jaar
  • gezin € 50,00 per jaar
  • begunstiger € 100,00 per jaar
  • sponsor (met naamsvermelding bij tentoonstellingen) € 250,00 per jaar

Jaarboek

Jaarboek De Ghulden Roos is het oudst bestaande historische jaarboek van de provincie Noord-Brabant. Elk jaar verschijnt een nieuw deel in de reeks met tal van artikelen over historische onderwerpen die iets te maken hebben met Roosendaal en omgeving. Het jaarboek van 2020 was al het tachtigste jaarboek in de reeks!

De jaarboeken zijn verkrijgbaar bij het Tongerlohuys voor € 32,50. Begunstigers betalen slechts € 30,00. Het is ook mogelijk om alle voorgaande jaarboeken digitaal aan te schaffen. U krijgt de jaarboeken dan op een USB-stick. De kosten hiervan bedragen € 100,00, begunstigers betalen € 40,00.

Voor aanmelden als begunstiger of meer informatie over de jaarboeken: ghuldenroos@live.nl.

ANBI

Stichting De Ghulden Roos is in het bezit van de ANBI-status. Deze status houdt in dat de stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.