T T

Historisch Informatiepunt

Duik nog dieper in het plaatselijk verleden en kom zelf historisch onderzoek doen in het Historisch Informatie Punt.

In het HIP zijn verschillende collecties te raadplegen:

  • de bibliotheek van voorheen het gemeentearchief Roosendaal en stichting De Ghulden Roos
  • tijdschriften en documentatie over Roosendaal
  • bidprentjes
  • microfiches van de lokale krant ná 1940
  • op de computers kunt u zoeken in de fotocollectie en de genealogische database. Ook de kranten van voor 1940 zijn digitaal raadpleegbaar.

Openingstijden

De openingstijden van het HIP zijn: woensdag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Het HIP is gratis toegankelijk.

Vanwege het Coronavirus is het verplicht een afspraak te maken voor een bezoek aan het HIP. Dit kan via hip@tongerlohuys.nl. 

Vragen?

Heeft u vragen over het HIP of een specifiek collectieobject? Neem dan contact op via hip@tongerlohuys.nl

HIP vrijwilliger