T T

Eerdere jaarboeken

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 78

Centrale thema van dit jaarboek is 750 jaar Roosendaal. In dit boek komt historisch geograaf dr. Karel Leenders, de grote deskundige op het gebied van de turfontginning in West-Brabant, aan het woord. In zijn bijdrage Rond de oude eik. Wouw en Roosendaal voor 1300 geeft hij een beeld van het gebied in de tijd dat Roosendaal voor het eerst vermeld werd. Nieuwe gegevens en benaderingen zorgen voor een andere kijk op dit verre verleden. De oorkonde van 5 november 1268 waarin de naam Rosendale voor het eerst genoemd wordt mag in dit boek uiteraard niet ontbreken. Dr. Geertrui Van Synghel, bezorger van het Oorkondenboek Noord-Brabant, schetst de context van het uitvaardigen van dit document en levert een vertaling van de tekst. De bekende vervoersdeskundige Marius Broos brengt de Roosendaalse haven in de negentiende en twintigste eeuw in beeld. Daarbij verleent hij vooral aandacht aan het werk op de wal van de sjouwers, transporteurs en de gebruikte apparatuur. Hoe het beeld van het huidige, vooral moderne gebouwde Roosendaal is ontstaan, is het onderwerp van het omvangrijkste artikel uit het jaarboek. René Kools, die beroepshalve bij de ruimtelijke ordening betrokken is, geeft een overzicht van alle overwegingen en omstandigheden die Roosendaal hebben vormgegeven.

 

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 77

Hurks was, met name in zijn beginjaren, een aanhanger van de Amsterdamse School, een stroming in de kunst en architectuur vol maatschappelijke idealen, die gebruikt maakt van fantastische vormen. Jaarboek De Ghulden Roos, de oudst bestaande historische reeks in de provincie, gaat geheel over architectuur in de regio met het accent op Hurks. Zo wordt de Amsterdamse School belicht, is er aandacht voor architecten die tegelijkertijd met Hurks in West-Brabant actief waren en voor de kerken ontworpen door Hurks. Verder bevat het boek een levensschets van Hurks en wordt er verslag gedaan van gesprekken met mensen die Hurks nog persoonlijk hebben gekend. Het jaarboek bevat dit keer extra veel beeldmateriaal van Hurkspanden en koppelingen naar filmmateriaal. In het jaarboek staan zes foto's met een digitaal laagje. Met een smartphone kun je de foto's via de app Layar scannen en kom je terecht bij een kort filmpje over Hurks of zijn gebouwen. Voor degenen zonder smartphone: de filmpjes vind je hier ook (bij de tentoonstelling Hurks).

 

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 76

ArcheologieIn de zomer van 2013 gingen archeologen aan de slag op het Roosendaalse Tongerloplein, met name achter en naast de Sint Janskerk. Hier ligt de voormalige en nooit geruimde begraafplaats van de parochie, die waarschijnlijk vanaf de bouw van de kerk in 1268 tot 1828 in gebruik is geweest. Net onder het maaiveld liggen nog talrijke graven. Fysisch antropoloog Barbara Veselka analyseerde de gevonden menselijke resten en kwam tot verrassende conclusies over de levensomstandigheden van Roosendalers uit voorgaande eeuwen. Stadsarcheoloog Marco Vermunt vertelt over de vondsten in de Rozenakker, gelegen tussen Nispen en Essen. Daar werden de resten van een drietal Romeinse boerderijen aangetroffen. In een volgend artikel richt hij zijn aandacht op de kerk van Nispen. Bekend was al dat Nispen een van de oudste parochies in de streek was, maar nu zijn ook de resten van drie oudere kerkgebouwen gevonden. Heden en verleden van de kerken in West-Brabant vormen een tweede aandachtspunt in het jaarboek. Zo komen eigenaren van drie kerken in De Heen, Welberg en Dinteloord aan het woord en is er aandacht voor de kerk van Heerle. Redacteur Theo Clemens belicht een bijzonder fenomeen uit de achttiende eeuw, de zogenaamde maandbriefjes. Het jaarboek sluit met een artikel over de Oud-Gastelse Oranje-Mastboomfeesten in 1923.

 

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 75

K06061Philipswerknemers zijn een bijzonder slag mensen. Iedereen die voor het bedrijf werkt, heeft een Philipshart. Betrokken en verantwoordelijk, trots op de mooie producten. Met het sluiten van de Roosendaalse fabriek ging niet alleen een onmiskenbaar stukje Roosendaals erfgoed verloren, ook veel Philipsharten bloedden. Het afscheid doet pijn. De 75ste editie van het jaarboek staat daarom geheel in het teken van de Roosendaalse Philipsfabriek. Net na de oorlog, in 1948, werd de Roosendaalse Philipsfabriek geopend in de wijk Kalsdonk. Roosendaal zou zonder Philips niet geweest zijn wat de stad nu is! In dit themanummer doen verschillende auteurs uit de doeken waarom er destijds een fabriek in Roosendaal werd geopend, hoe de Philipswijk ontstond, welke producten er werden gemaakt en hoe het bedrijf met zijn personeel omging.

 

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 74

K24515In december 1914 ging het gerucht dat koningin Wilhelmina een bezoek aan de regio zou brengen. De route van de Koninklijke stoet was echter onduidelijk. Zenuwachtige ordehandhavers en soldaten deden vermoeden dat de koningin de Roosendaalse H.G.D.-straat zou passeren, dus het publiek stond daar massaal opgesteld. Voor men er erg in had, kwamen er drie auto’s de straat ingereden, in de tweede zat de koningin met haar hofdame. Men had wel gejuicht, maar het was gebeurd voor men er erg in had… Rienie Voermans bespreekt het dagboek van Jac. van der Veken. Het bezoek van de koningin is slechts één van de gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog die de Van der Veeken beschrijft. Verder in deze uitgave: verhalen over Belgische vluchtelingen in Bergen op Zoom, het Vrouwenhof, het kunst- en cultuurbezit van de Broeders van Huijbergende Mastboom-Brosens stichting en de bevrijding van Woensdrecht en Steenbergen, gezien vanuit het perspectief van de Duitse bezetter.

 

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 73

R00909In de tiende eeuw was men ervan overtuigd dat zoetigheid goed voor je was. Er verschenen talloze medische recepten met suiker als belangrijkste ingrediënt, die mensen van hun kwalen moesten genezen. Culinair historica Christianne Muusers gaat in haar artikel ‘Suiker is goed voor je’ in op deze receptuur. Het is slechts een van de vele artikelen in de 73ste editie van jaarboek De Ghulden Roos die over suiker gaan, want zoet speelt de hoofdrol in het oudst bestaande historische jaarboek van de provincie. Zo kijkt Cees Vanwesenbeeck hoe de vestiging van suikerfabrieken in onze regio samenhangt met de ijzerindustrie. In ‘Suiker in Bergen’ wordt duidelijk hoe groot de rol van Belgische investeerders in West-Brabant is geweest. De oprichting van de nog bestaande snoepfabriek Red Band wordt beschreven in een ander artikel, terwijl Mark Buijs zich verdiepte in de bouwkundige erfenis van de suikerindustrie.

 

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 72

2013-01543Een bruin leren koffertje met allegaartje aan brieven, foto’s, reisfolders en lege enveloppen. Een erfenis van de Bergse Lien Verberkmoes, over wie het familieverhaal de ronde deed dat ze als jonge meid tot over haar oren verliefd was op een Roemeense professor. Dik negentig jaar later kreeg Truus Stevens het koffertje van haar tante Lien in handen. In het artikel Een liefde in een koffer zoekt Stevens uit hoe het zit met die liefde tussen haar tante Lien en de Roemeense professor. Deze familiegeschiedenis bijt het spits af van de vele artikelen in het nieuwe jaarboek van De Ghulden Roos. Een greep uit de andere onderwerpen: West-Brabant in de zestiende eeuw en de Slag bij Roosendaal, het leven van koopman, reder en rentmeester Jacques Noirot, het Emile van Loonhuis en het gronddomein van Henri Mastboom.

 

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 71

28115DIn dit jaarboek staat de congregatie van de zusters Franciscanessen in Roosendaal centraal staat. De aanleiding hiervoor is dat de zusters Mariadal in de Vincentiusstraat per december 2011 verlaten hebben. Allereerst komt de totstandkoming van de congregatie begin van de negentiende eeuw aan de orde. Auteur Hans de Jong vertelt niet alleen hoe dat kwam, maar ook hoe en waarom het complex Mariadal gebouwd werd. Johanna Jacobs gaat in op de onderwijsactiviteiten van de zusters. Sinds het ontstaan van de congregatie hebben de zusters zich in binnen- en buitenland ingezet voor het onderwijs. Aan het Tongerlohuys schonken de zusters het liturgisch vaatwerk dat jarenlang in klooster Mariadal gebruikt werd. Janine Verster, conservator van het museum, gaat in op deze unieke voorwerpen. De unieke kapel van het klooster, naar een ontwerp van Jos. Cuypers en gebouwd onder verantwoordelijkheid van Bernard Sturm, wordt beschreven door bouwhistoricus Herman Wesselink. Hij plaatst de bouw in een breed kader. Fotograaf Gert-Jan Linschoten brengt een serie foto’s over het gebouw in de Vincentiusstraat. Hij maakte deze foto’s in opdracht van de zusters.

 

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 70

K08319Pastorieën in West-Brabant spelen de hoofdrol in dit jaarboek. In artikelen komt onder meer aan de orde: het verschijnsel pastorie en haar bewoners, zowel van katholieke als protestants-christelijke huize, de kerkrechtelijke zaken in het bisdom Breda, een beschrijving van het Tongerlohuys en zijn bewoners, de historie van de pastorieën van Wouw, Hoeven en Oudenbosch. Verder bevat deze uitgave een chronologisch overzicht van de bewoners van de Roosendaalse Sint-Jansparochie en wordt ingegaan op het interieur van het Tongerlohuys.

 

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 69

32716DDeze uitgave bevat een serie artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Aan de orde komt de elektrische draadversperring die de grens tussen België en Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog haast ondoordringbaar maakte, de gezondheidszorg in Roosendaal en omstreken in de zeventiende en achttiende eeuw, het katholicisme van de Noord-Brabantse huisarts Mol en de bewoners en bouwgeschiedenis van het pand Markt 54 te Roosendaal. 

 

 

 

 

Foto's zijn afkomstig uit de collectie van het West-Brabants Archief:

  • De Philips TL-fabriek in de Zwaanhoefstraat, 1975.
  • Koningin Wilhelmina bezoekt Roosendaal in 1915 voor een inspectie van het landleger. (Fotopersbureau Amsterdam)
  • De veerboot legt aan bij de directeurswoning van de suikerfabriek, 1904. (J. van Poll-Suijkerbuijk)
  • De gevelsteen 'In de vijf ringen', uit de tweede helft van de zestiende eeuw, Markt 12. (E.A. de Rooij)
  • Het interieur van de kapel van het klooster Mariadal van de zusters Franciscanessen in de Vincentiusstraat. (E.A. de Rooij)
  • De Sint-Janspastorie in1969. ('t Korenbloemke)
  • De draadversperring in Essen tijdens de Eerste Wereldoorlog. (Bernaards)