Menu
Museum Tongerlohuys

Over het museum

In het Tongerlohuys beleef je het verhaal van Roosendaal. Vijf iconen nemen je mee door de geschiedenis van stad en streek. Laat je vertederen door het Liga-meisje en zegenen door meneer pastoor. De conducteur neemt je op sleeptouw, burgemeester Schoonheijt spreekt je toe en we verrassen je met een steeds wisselende vijfde icoon. Dit wisselende vijfde icoon bekijkt de Roosendaalse geschiedenis op een verrassende manier, met oog voor wat er op dit moment gebeurt.

Het LiGA-meisje

Vanaf 1854 kwamen er veel fabrieken naar Roosendaal met hun productie van suiker, borstels en sigaren. De fabrieken betekenden werk, dus kwamen er veel arbeiders met hun gezin naar Roosendaal. De bevolking van Roosendaal groeide dan ook snel. Het LiGAmeisje staat voor hoop en vooruitgang in de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Want de LiGAfabriek was opgericht in Bergen op Zoom, maar vestigde zich in de tijd van de wederopbouw te Roosendaal. Maar ook de bekende fabrieken van Philips en Red Band waren in Roosendaal te vinden.

Meneer Pastoor

De Norbertijn vertegenwoordigt het religieuze leven en de begintijden van Roosendaal en het Tongerlohuys. Van 1268, de vroegst bewaard gebleven schriftelijke vermelding van Roosendaal, tot eind 20ste eeuw speelden de norbertijnen een belangrijke rol in het religieuze, sociale en maatschappelijk leven. Zonder de Norbertijnen had het Tongerlohuys nooit ons museum kunnen worden, want het werd oorspronkelijk gebouwd als pastorie voor de Norbertijnen. De kloostergemeenschap leefde in de pastorie en beïnvloedde maarliefst zeven eeuwen lang de geschiedenis van Roosendaal. Ontdek hoe belangrijk het rooms-katholieke geloof was in Roosendaal en hoe de Norbertijnen in 1970 uiteindelijk vertrokken uit de pastorie, waardoor het gebouw in 1974 (na een grote verbouwing) werd geopend als museum.

De Conducteur

De conducteur staat voor Roosendaal Spoorstad. Vanaf 1854 wint Roosendaal als knooppunt en grensstation aan economisch belang en heeft het een bijzondere positie en status als stad. Ook ontdek je hoe de handel van turf heeft bijgedragen aan de handel en groei van spoorwegen. Neem een kijkje in het alledaagse leven van treinreizigers en zie wat ze allemaal in hun koffer meenamen.

 

De Burgemeester

Burgemeester Schoonheijt was burgemeester in een tijd van vele veranderingen. De samenleving veranderde van een agrarische naar een industriële, dankzij zijn inzet voor beter transport in Roosendaal. Hij legde een basis voor handel in turf met schepen en haalde de spoorwegen naar Roosendaal tijdens de industriële revolutie. De handel groeide uit en de inwoners van Roosendaal profiteerden van alle producten. Maar niet alleen mensen wilden graag in Roosendaal wonen, want ook fabrieken trokken naar deze stad. De inzet van burgemeester Schoonheijt is ontzettend belangrijk geweest. Zelfs vandaag nog profiteert Roosendaal van de ontwikkelingen in handel en transport die door de burgemeester zijn ingezet.

Bekijk wat er allemaal te zien en doen is in het Tongerlohuys

Laat je verrassen en inspireren door de Roosendaalse geschiedenis