Menu
19 januari 2021

Herbestemmingsplannen Sint Jan

Het wordt het kloppend hart voor culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten.Bij de ontwikkeling van deze ambitieuze plannen slaan het CultuurCluster en de gemeente Roosendaal de handen ineen, waarbij overigens ook de provincie Noord Brabant en het bisdom Breda nauw betrokken zijn.

De geschiedenis van de Sint Jan gaat terug tot de 13e eeuw. Deze kerk vormt samen met het oude raadhuis het hart van de stad. Het iconische kerkgebouw is van grote cultuurhistorische waarde voor Roosendaal. De Sint Jan wordt op dit moment echter niet gebruikt. Een belangrijk stuk Roosendaals erfgoed vormt daarmee een leegte in het centrum van de stad en dreigt in verval te geraken.

Voor en door Roosendalers
Daar willen het CultuurCluster en de gemeente Roosendaal samen iets aan doen. Het plan is om op een kwalitatieve en rendabele manier de Sint Jan om te vormen tot een multifunctionele plek voor culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Alles onder één dak in het centrum van Roosendaal, vóór en dóór Roosendalers. De etalage van wat de gemeente Roosendaal allemaal te bieden heeft. Met het behoud van het historische karakter van de Sint Jan!

Multifunctioneel
Het plan kan gerealiseerd worden door een semipermanente verbouwing, zonder dat het rijksmonument beschadigingen oploopt. Tijdelijke aanpassingen dus, zodat de kerk altijd weer is terug te brengen in haar originele staat. Met de verbouwing worden er in de zijbeuken drie verdiepingen in de Sint Jan gecreëerd, bestaande uit meerdere glazen units. Hierdoor ontstaat meer vloeroppervlak. Deze units worden multifunctioneel en zijn van verschillende grootte, waardoor er voor uiteenlopende huurders ruimtes beschikbaar zijn. Het kan daarbij gaan om vaste verhuur als kantoorruimte, atelier, winkeltje, dansstudio dagbestedingsruimte of stadsbrouwerij. En daarnaast ook voor incidentele activiteiten zoals lezingen, exposities, muziekrepetities, concerten, debatten, creatieve happenings, een pop-up markt, boekenmarkt of de presentatie van de profielwerkstukken van Roosendaalse scholieren. Ook een condoleance bijeenkomst behoort tot de mogelijkheden of juist een feestelijkheid zoals de Lintjesregen of een diploma-uitreiking.

Organisatie
Het idee is om de Sint Jan als aparte stichting onder te brengen binnen het CultuurCluster, zoals De Kring, CultuurCompaan en Erfgoedcentrum Tongerlohuys nu samen vormen. Op die manier ontstaat een zowel inhoudelijke als bedrijfsmatige samenwerking op het gebied van beleid, facilitair management, verhuur en controlling. Het CultuurCluster is al sterk verankerd in Roosendaal. Uiteraard gaan de plannenmakers graag in gesprek om ook de ideeën van inwoners te horen over de invulling van de Sint Jan.

Meer weten?
De nieuwe invulling van de Sint Jan staat voorlopig in de steigers. Er is een filmpje gemaakt over de conceptplannen. Bekijk het dit filmpje op: www.roosendaal.nl/stjan