Menu

1 april t/m 28 augustus 2022

Over water, over land

De activiteit

Duo-tentoonstelling met het Karrenmuseum van over de boeiende ontwikkeling en de interac­tie tussen het vervoer over water- en landwegen in de regio. In de regio tussen Antwerpen en Rotterdam heeft vervoer altijd een grote rol gespeeld. Binnen dat gebied zijn Essen en Roosendaal aan weerszijden van de grens met elkaar verbonden door vervoer over de weg, het water en het spoor. Het Karrenmuseum in Essen vertelt een verhaal over het wegvervoer, het Tongerlohuys ziet de actua­liteit van de ontwikkeling van het havengebied in Roosendaal. Zij hebben daarom de handen ineen geslagen om een duo-tentoonstel­ling te maken met een focus op het ambacht van de wagenmakerij enerzijds en de binnenvaart anderzijds. ‘Over water, over land’ be­licht de boeiende ontwikkeling en de interactie tussen het vervoer over water- en landwegen in de regio. Over het spreekwoordelijke ravijn tussen Essen en Roosendaal zal daarmee een brug geslagen worden door deze grensoverschrijdende samenwerking.

Tot en met 28 augustus is de tentoonstelling is Essen te zien in het Karrenmuseum en in Roosendaal in de bibliotheek.

Karrenmuseum

Moerkantsebaan 52

2910 Essen, België

Bibliotheek West-Brabant

Markt 54a

4701 PH Roosendaal

Informatie
  • Datum:
    1 mei 2022
  • Tot en met:
    28 augustus 2022
Over water, over land