T T

Het jaar van Sint Jozef

josef 10 oktober t/m 8 december 2021

Paus Franciscus riep 2021 uit tot het jaar van Sint Jozef. Omdat Sint Jozef patroonheilige is van de Roosendaalse St. Josephkerk geeft Spirt Roosendaal ruim aandacht aan deze heilige:

•             Jozeftentoonstelling

Na vele voorbereidingen openen we op zondag 10 oktober een mooie Jozeftentoonstelling in de Sint Josephkerk aan de Sint Josephstraat 4 te Roosendaal. In die tentoonstelling zullen op allerlei wijzen de zeven aspecten van Sint Jozef en zijn patronaten worden belicht: via devotionalia, vaandels, stola, beelden, afbeeldingen, actualiserende fotocollages, getuigenissen, quotes uit de bijbel en pauselijke brieven, legendes, een podcast en een kort filmpje.

Tot 8 december 2021 zal deze tentoonstelling elke zaterdag en zondag  van 14.00-16.00 uur geopend zijn; op andere momenten alleen op afspraak via jozefjaar@sint-norbertusparochie.nl of tel. 0165-53 46 67 (doordeweeks tussen 9.00-11.30u en 14.00-16.00 uur).

De tentoonstelling is vrij toegankelijk, met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen; een vrije gift is van harte welkom.

•             Twee filmklassiekers over vaderschap

In het kader van het Jozefjaar zal Spirit in Roosendaal twee films aanbieden waarin de waarde van vaderschap op indrukwekkende wijze in beeld worden gebracht: op vrijdagmiddag 15 oktober La vita è bella (Roberto Benigni, Italië, 1997) en op vrijdagmiddag 5 november Like father like son (Hirokazu Koreeda, Japan, 2013).

La vita è bella

Italië, 1939. Guido, een levensoptimist, is verliefd op Dora, die als bruid is beloofd aan een fascistische bureaucraat. Zoals in een sprookje ontvoert Guido zijn geliefde op de dag van haar verloving. Vijf jaar later krijgen ze een zoon. Intussen is in Italië de rassenwet in werking getreden en wordt Guido – omdat hij een jood is – samen met z’n zoon naar een concentratiekamp gedeporteerd. Omdat de levensomstandigheden in het kamp erbarmelijk zijn, is Guido vastbesloten zijn zoon tegen alles en iedereen te beschermen. Hij slaagt erin zijn angst te overwinnen en zijn gevoel voor humor te laten zegevieren. Tegen iedereen die niet wil horen vertelt hij dat het leven, ondanks alles, wondermooi is!

Like Father like Son

Vier ouders, twee rijke en twee minder rijke, krijgen van een ziekenhuis te horen dat hun twee zonen bij de geboorte verwisseld zijn. Ze staan voor een dilemma: wie beschouwen ze als hun echte zoon en moeten ze de jongetjes ruilen? Dat melodramatische gegeven over de keuze tussen nature en nurture werkt Koreeda in zijn typisch onderkoelde stijl uit. Like Father, like Son is een film die je juist met z’n terughoudendheid weet te raken. Zoals in de scène waarin de kleine Keita om zich heen kijkt en het gedrag van z’n vader probeert te begrijpen. Weet hij veel van biologie en bloedbanden.

Plaats: Parochiecentrum, Sint Josephstraat 2, Roosendaal

Tijd: 14.00-17.30 uur uiterlijk (inclusief pauze en nagesprek o.l.v. Marjeet Verbeek)

Opgave via Jozefjaar@sint-norbertusparochie.nl of tel. 0165-53 46 67 (doordeweeks tussen 9.00-11.30u en 14.00-16.00 uur).

•             Mini-symposium

Op 26 november zal van 14.00 tot 17.00 uur het mini-symposium ‘Met een vaderhart. Sint Jozef in Roosendaal’ plaats vinden. Pastoor Marc Lindeijer SJ zal een inleiding verzorgen over Sint Jozef als ‘heilige om de hoek’. Daarbij zal hij ingaan op de betekenis van heiligheid voor vandaag. Pastoraal werkster Petra Mergaerts zal over haar ontdekkingsreis naar Sint Jozef vertellen aan de hand van zijn portretten in de kunst. Stadshistoricus Joss Hopstaken zal vooral stilstaan bij de plaats die Sint Jozef met name in het verleden heeft gehad in de Roosendaalse samenleving. Musicus Martyn Smits zal het programma op verrassende wijze doorweven met liturgische muziek en liederen gewijd aan Jozef. Marjeet Verbeek presenteert het mini-symposium. Het volledige programma is terug te vinden op de parochiewebsite en op de website van Spirit in Roosendaal.

•             Feestelijke afsluiting Jozefjaar

Het Jozefjaar zal op 8 december om 19.00 uur feestelijk worden afgesloten met een gebedsviering die langs de verschillende staties in de tentoonstelling trekt.