Nieuwsberichten

Nieuwe jaarboek De Ghulden Roos

05-12 2016

De gemiddelde Roosendaler in de zeventiende eeuw was klein, armlastig, ondervoed en werd meestal niet ouder dan vijftig jaar. Dat zegt fysisch antropoloog Barbara Veselka in een artikel in de nieuwe editie van jaarboek De Ghulden Roos. Valeska onderzocht de skeletten die in de zomer van 2013 werden opgegraven bij de Sint-Janskerk. Opgravingen en kerken, daar draait de 76ste editie van het jaarboek om. Het jaarboek wordt op 11 december gepresenteerd.


In de zomer van 2013 gingen archeologen aan de slag op het Roosendaalse Tongerloplein, met name achter en naast de Sint Janskerk. Hier ligt de voormalige en nooit geruimde begraafplaats van de parochie, die waarschijnlijk vanaf de bouw van de kerk in 1268 tot 1828 in gebruik is geweest. Net onder het maaiveld liggen nog talrijke graven. Een gedeelte van die graven kon nader onderzocht worden. Fysisch antropoloog Barbara Veselka heeft de gevonden menselijke resten geanalyseerd, vergeleek de gegevens met vondsten uit Gouda en s-Hertogenbosch en komt zo tot verrassende conclusies over de levensomstandigheden van Roosendalers uit voorgaande eeuwen.

Romeinse boerderijen
Bij dezelfde opgravingen op het Tongerloplein werden fragmenten aangetroffen van beeldhouwwerk uit de zestiende eeuw. Stadsarcheoloog Marco Vermunt vertelt over de vondsten in de Rozenakker, gelegen tussen Nispen en Essen. Daar werden de resten van een drietal Romeinse boerderijen aangetroffen. In een volgend artikel richt hij zijn aandacht op de kerk van Nispen. Bekend was al dat Nispen een van de oudste parochies in de streek was, maar nu zijn ook de resten van drie oudere kerkgebouwen gevonden, een voor West-Brabant unieke zaak.

Kerken
Heden en verleden van de kerken in West-Brabant vormen een tweede aandachtspunt in het jaarboek. Zo komen eigenaren van drie kerken in De Heen, Welberg en Dinteloord aan het woord en is er aandacht voor de kerk van Heerle.
Redacteur Theo Clemens belicht een bijzonder fenomeen uit de achttiende eeuw, de zogenaamde maandbriefjes. Antwerpse catechismussen hebben in Roosendaal een onverwachte verspreiding gekend. Het jaarboek sluit met een artikel over de Oud-Gastelse Oranje-Mastboomfeesten in 1923.


Meer informatie over het jaarboek
Sinds 1941 verschijnt er elk jaar een Jaarboek, het is daarmee de oudst bestaande historische jaarboek van de provincie. De Jaarboeken zijn verkrijgbaar bij het Tongerlohuys voor 27,50. Begunstigers betalen slechts 25. Het is ook mogelijk om alle 73 voorgaande jaarboeken digitaal aan te schaffen. Je krijgt dan een USB-stick. De kosten hiervan bedragen 100, begunstigers betalen 40.

Tongerlohuys
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165-555 555
E info@tongerlohuys.nl
Facebook Youtube Twitter Pinterest

Deze pagina

Lettergrootte