Nieuwsberichten

Zoektocht naar de iconen van Roosendaal

07-03 2016

In de loop der jaren zijn er heel wat mensen geweest die een stempel op de gemeente Roosendaal en haar historie hebben gedrukt. Notabelen, burgemeesters en andere politici, die bepaalden welke koers Roosendaal moest varen, maar ook gewone mensen als een turfsteker of fabrieksarbeider, die Roosendaal met hun handen hebben grootgemaakt. Erfgoedcentrum Tongerlohuys is op zoek naar iconen uit het recente verleden. Wie zijn de iconen van de stad of de kerkdorpen? Jan Mol, Jef Rademakers of toch liever tante Riet van het buurthuis? U kunt iemand voordragen!


Per maart dit jaar zijn De Kring, Museum Tongerlohuys en de publiekstaken van het gemeentearchief opgegaan in een nieuwe organisatie: Cultuurlinc. Onder het motto “jong en oud inspireren in zien, zijn en doen” wordt een nieuwe koers ingeslagen, die ook fysiek vorm krijgt in de bouw van een corridor tussen museum en theater en de verbouwing van het Tongerlohuys. Eind september, bij de start van het nieuwe theaterseizoen, wordt de aftrap van Cultuurlinc gegeven met een spectaculaire voorstelling op het Tongerloplein, waar de Roosendaalse historie tot leven komt. Duizend Roosendalers zien op 21 september het Verhaal van Roosendaal, verbeeldt door de iconen van de stad met medewerking van Stichting ROOS, tekstschrijver Frank van Pamelen, regisseur Peter Jonckheer en tientallen acteurs en zangers. Een groot spektakel met licht- en geluidseffecten, dat u niet mag missen! Hetzelfde Verhaal van Roosendaal wordt na de verbouwing op interactieve manier in het Tongerlohuys verteld.


Laatste iconen
Inmiddels zijn vier iconen uit het verleden ingevuld. Zo hebben we een pater norbertijn, een conducteur, burgemeester Schoonheijt en het Ligameisje, die staan voor het ontstaan van Roosendaal in 1268, het boerenleven, de spoorstad en de industrie. De overige iconen laten we graag aan u over. U mag voordragen wie u wilt. De enige voorwaarde is dat het een icoon van de stad moet zijn uit de recente geschiedenis (na 1950). Geboren Roosendaler zijn is geen vereiste voor het icoonschap, ook mensen die geboren zijn in andere plaatsen kunnen veel voor Roosendaal hebben betekend of nog betekenen. De door u aangedragen iconen maken kans op een rol in de voorstelling en worden mogelijk opgenomen in de presentatie in het Tongerlohuys. In het Tongerlohuys wordt het icoon uit recente geschiedenis regelmatig gewisseld, de iconen maken dus grote kans op een plek in het museum.


Hoe u meedoet
Via facebook en twitter kunt u uw icoon voordragen door #iconenvanroosendaal te gebruiken. Wij verzamelen ze dan op de facebookpagina www.facebook.com/iconenvanroosendaal, waar u ook meteen iemand kan nomineren. Geen facebook of internet? Geef dan tijdens kantooruren een briefje af bij de balie van De Kring. U heeft slechts anderhalve week om te nomineren: van vrijdag 4 maart tot en met zondag 13 maart, dus doe mee!

Tongerlohuys
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165-555 555
E info@tongerlohuys.nl
Facebook Youtube Twitter Pinterest

Deze pagina

Lettergrootte