Tongerlohuys winkel

Onderstaande publicaties en producten zijn in het Tongerlohuys te koop.


Erfgoedbewaarder Jan Jongmans schreef het boekje De kruisweg uit de Sint-Janskerk, waarin het maken van de kruisweg en de geschiedenis van de Sint-Janskerk uitgebreid beschreven worden. Ook is de complete kruisweg erin opgenomen. Het boekje kun je voor € 9,50 aanschaffen bij Spirit in Roosendaal en het Tongerlohuys.
De gemiddelde Roosendaler in de zeventiende eeuw was klein, armlastig, ondervoed en werd meestal niet ouder dan vijftig jaar. Dat zegt fysisch antropoloog Barbara Veselka in een artikel in jaarboek De Ghulden Roos nr. 76. Valeska onderzocht de skeletten die in de zomer van 2013 werden opgegraven bij de Sint-Janskerk. Opgravingen en kerken, daar draait deze editie van het jaarboek om. Jaarboek 76 is verkrijgbaar voor € 27,50.


De Bergse kunsthistorica Saskia Beckeringh schreef een biografie over Kees Keijzer. In maar liefst 156 pagina’s worden de persoon Kees Keijzer, zijn werk in opdracht, zijn vrije werk en zijn inspiratiebronnen beschreven. De uitgave IJzersterk bevat tevens een uitgebreid foto-overzicht met foto’s van zijn werk. Het boek is verkrijgbaar voor € 19,95.

 

 

 

Het beroepsonderwijs in Roosendaal vervult sinds 75 jaar een vormende en maatschappelijke functie. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Da Vinci College 1939-2014 beschrijft de totstandkoming van het huidige beroepsonderwijs. Van de teekenschool en de huishoudschool voor meisjes tot aan het speciaal voortgezet onderwijs en de nieuwe Da Vinci school aan de Bovendonk. Altijd hebben de auteurs voor ogen gehouden voor wie het boek en de dvd bestemd zijn: niet de leerkrachten of de bestuurders, maar de (oud-)leerlingen. Verkrijgbaar voor € 17,50.


 

In dit jaarboek aandacht voor de Eerste Wereldoorlog met verhalen over het dagboek van Jac. van der Veken, Belgische vluchtelingen in Bergen op Zoom en de neerslag van het conflict in de archieven en collecties van de Mastboom-Brosens stichting. In andere artikelen komen de Tweede Wereldoorlog, het Vrouwenhof en het kunst- en cultuurbezit van de Broeders van Huijbergen aan de orde. Jaarboek 74 is verkrijgbaar voor € 27,50.

 

 

 

 

Auteur Marius Broos beschrijft in de brochure Honderd jaar stationsgebouw in Roosendaal, 1907-2007 hoe men tot een nieuw station kwam, de bouw van het station en hoe Roosendaal ’s lands voorportaal werd voor reizigers naar en van België en Frankrijk. De brochure is voor € 3 verkrijgbaar.

 

Dit boek beschrijft op integere wijze hoe die parochies door de eeuwen heen de rooms-katholieken hebben geholpen hun geloof inhoud te geven. Na een algemene historische inleiding komen de diverse parochies in Roosendaal en Nispen aan bod. In het tweede deel staan allerlei zaken die verband houden met het rooms-katholieke geloof centraal. Dat zijn de congregaties, de begraafplaatsen en de tradities. Rooms-katholiek Roosendaal in beeld zal iedereen aanspreken die zich betrokken voelt bij het kerkelijk leven. Verkrijgbaar voor € 24,95

 

 

 

In de tiende eeuw was men ervan overtuigd dat zoetigheid goed voor je was. Er verschenen talloze medische recepten met suiker als belangrijkste ingrediënt, die mensen van hun kwalen moesten genezen. Culinair historica Christianne Muusers gaat in haar artikel ‘Suiker is goed voor je’ in op deze receptuur. Het is slechts een van de vele artikelen in de 73ste editie van jaarboek De Ghulden Roos die over suiker gaan, want zoet speelt de hoofdrol in het oudst bestaande historische jaarboek van de provincie. Jaarboek 73 is verkrijgbaar voor € 27,50

 

 

 

De Kortendijk in Roosendaal. Een typische wijk gebouwd in de jaren zeventig. Groen, kindvriendelijk, verkeersveilig, maar ook onoverzichtelijk met zijn slingerende wegen. Wie er niet bekend is, wil nog wel eens verdwalen. In Dwalen door de Dijken is dat nu net de bedoeling! Na een inleiding over het ontstaan van de wijk kunt u er zelf op uittrekken. Aan de hand van de historisch belangrijke of vermeldenswaardige plaatsen kunt u zelf een wandel- of fietstocht maken. Dwalen door de Dijken kost € 7,50

 

Een bruin leren koffertje met allegaartje aan brieven, foto’s, reisfolders en lege enveloppen. Een erfenis van de Bergse Lien Verberkmoes, over wie het familieverhaal de ronde deed dat ze als jonge meid tot over haar oren verliefd was op een Roemeense professor. Dik negentig jaar later kreeg Truus Stevens het koffertje van haar tante Lien in handen. In het artikel Een liefde in een koffer zoekt Stevens uit hoe het zit met die liefde tussen haar tante Lien en de Roemeense professor. Deze familiegeschiedenis bijt het spits af van de vele artikelen in het nieuwe jaarboek van De Ghulden Roos, Een greep uit de andere onderwerpen: West-Brabant in de zestiende eeuw en de Slag bij Roosendaal, het leven van koopman, reder en rentmeester Jacques Noirot, het Emile van Loonhuis en het gronddomein van Henri Mastboom. Jaarboek 72 is verkrijgbaar voor € 27,50.

 

 

Eindelijk een boek dat elke rechtgeaarde inwoner van de gemeente Roosendaal in zijn kast moet hebben. Want hoe zat het ook alweer met het Vrouwenhof, heeft Roosendaal bekende wielrenners voortgebracht en klopt het dat de weekmarkt al honderden jaren op dezelfde dag plaatsvindt? In Het verhaal van Roosendaal - een historische canon leest u over de negentig belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Roosendaal, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten. Deze uitgave kost € 9,95.

 

 

 

In de achttiende en negentiende eeuw waren er drie opeenvolgende generaties uit de landmetersfamilie Adan actief in het westelijke deel van de tegenwoordige provincie Noord-Brabant. Dit boek gaat niet alleen over de familie Adan en het landmeterschap, maar bevat ook een cartobibliografie van meer dan duizend kaarten. Drie generaties Adan, West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw is verkrijgbaar voor € 19,95.
 

 

 

 

 

Architect Vic Wendel gaat in de uitgave Wederopbouwarchitectuur in Roosendaal 1940-1965, een zoektocht naar potentiele monumenten in op verschillende wederopbouwprojecten in Roosendaal en Wouw. Daarnaast is er aandacht voor de architecten Marius Frans Duijnter en Frans Henri Marie Mol. Deze uitgave
kost € 3.

 

 

Er is iets raars aan de hand in Waneind. Als Bram en Noor in dit Brabantse dorpje komen wonen, vinden ze het maar saai. Dat verandert als ze een oude kaart vinden. Ze gaan op onderzoek uit. Hun tocht brengt ze door heel Brabant. Zal het ze lukken om achter de waarheid te komen? Het geheim van Waneind is een lees- en doeboek voor kinderen tussen de zeven en twaalf jaar. Gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

 

 

 

Dit boek gaat over het kasteel van Wouw. Het is geen historische roman, maar het verhaal van de cultuur- en bouwhistorie van de middeleeuwse burcht die omgebouwd werd tot een fortificatie, waarbij de schrijvers u meenemen naar de leefomstandigheden van de bewoners. Ook het krijgsgewoel rond het kasteel, de ellende van de dorpsbewoners, de bewoners van de burcht en het verval tot ruïne komen aan bod. Daarnaast leest u over de technische details en de resultaten van de onderzoeken op het kasteelterrein in de periode 2006 tot 2012. De vele afbeeldingen laten het kasteel zien, zoals oorlogstekenaars en kunstenaars het in de loop van de eeuwen aan het papier toevertrouwden. Het Kasteel van Wouw kost € 19,95

 

 

Het Roosendaal van vroeger. Zoals beeldend kunstenaar Wim Schütz het zich herinnert. De Achterstraat, de Kwakkelkooi, Koperen Ko, de hoefstal aan de Kade en de steile wand op de kermis vormen een greep uit zijn vele inspiratiebronnen. Leeftijdsgenoot Frans de Clercq voorzag de werken van commentaar; gemeentearchivaris Joss Hopstaken voegde er korte historische notities aan toe. De verkoopprijs van Zo was het toen (geheel in kleur uitgevoerd) is € 10.

 

 

Lezen en schrijven kunnen de meeste vier-, vijf- en zesjarigen niet, maar wel bouwen, kleuren, tellen, knippen, tekenen, kijken, zoeken, knutselen, puzzelen. In De Canon van Roosendaal voor kleuters kunnen ze hun hart ophalen. In dit werk-, speel-, leer- en doeboek maken leerlingen uit groep 1 en 2 door middel van spelletjes kennis met de historie van hun stad. Verkrijgbaar voor € 2,50. 
 

 

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 71 staat in het teken van klooster Mariadal en de congregatie van de zusters Franciscanessen in Roosendaal. Verschillende aspecten komen aan bod, zoals de totstandkoming van de congregatie, de bouwhistorie van de kapel van het klooster en de onderwijsactiviteiten van de zusters. Ook het liturgisch vaatwerk dat de zusters aan het museum schonken wordt besproken. Een fotoserie van het klooster maakt deze uitgave compleet. Het jaarboek is volledig in kleur gedrukt en kost € 27,50. Begunstigers van het jaarboek betalen slechts € 25.

 

 

 

 

Nederland en Vlaanderen tellen taltijke pastorieën die in de zeventiende en achttiende eeuw door de norbertijnen werden gebouwd. In de nieuwe publicatie Monumenten van Zielzorg, Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850 komen zowel pastorieën als norbertijnen uitgebreid aan bod. Deze publicatie kost € 29,95.

 

 

 

 

 

 

In nummer 70 van het jaarboek De Ghulden Roos staat de West-Brabantse pastorieën centraal. Veel aandacht krijgt het Tongerlohuys. Zo komt niet alleen de bouwgeschiedenis van het Tongerlohuys aan de orde, maar ook de bewoners van de pastorie. In deze uitgave vindt u ook een overzicht van West-Brabantse pastorieën tussen 1850 en 1969 in woord en beeld. Het jaarboek kost € 25.

 

 

 

 

 

In het jaarboek De Ghulden Roos nummer 69 komen de volgende onderwerpen aan bod: de elektrische draad tussen Nederland en België tijdens de Eerste Wereldoorlog, visitatiesrapporten van de Roosendaalse chirurgijn Christoffel Dircken uit de achttiende eeuw, de Ettense huisarts Chris Mol en het Emile van Loonhuis op de Markt 54 te Roosendaal. Het jaarboek kost € 5.

 

 

 

 

 

Journalist Hans van Eeden gaat in Leve de koning op de reis die Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Holland, maakte in het voorjaar van 1809. De koning bezocht Brabant en Zeeland. De dorpen Tilburg, Oosterhout en Roosendaal ontlenen hun stadsrechten aan dit bezoek. Deze publicatie kost € 24,50.

 

 

 

 

 

 

De wapenschilden van het spoorwegstation Roosendaal, het Norbertuslyceum, een geneesheer en arbeidsmigratie in de zestiende eeuw zijn slechts enkele van de uiteenlopende historische onderwerpen die in het jaarboek De Ghulden Roos nummer 68 aan bod komen. Het jaarboek is te koop voor € 5.

 

 

 

 

 

 

TONG III - Brussels Calling is dit keer grensoverschreidend. Gastconservator Berend Hoekstra bracht tien kunstenaars die in Brussel wonen of werken of gewoond of gewerkt hebben bijeen. Daarbij stuitte hij op allerlei toevalligheden, die ook weer een eigen plaatsje in de tentoonstelling kregen. Gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

 

 


    De beginjaren van stichting Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos, het West-Brabantse dialect, wapens van kerkelijke instellingen en een list die voorkwam dat de vesting Steenbergen in 1635 werd ingenomen door de Spanjaarden. Zomaar een greep uit het gevarieerde aanbod van artikelen over historische onderwerpen in het nieuwe Jaarboek De Ghulden Roos nummer 67. Het jaarboek is te koop voor € 5.
     


 
De Ghulden Roos is het oudst bestaande historische jaarboek van de provincie. In het Jaarboek 66 is er onder meer aandacht voor het Mastboomhuis in de Dorpsstraat te Oud Gastel en zijn markante laatste bewoner Henri Mastboom, de wapens en vlaggen van de waterschappen in de Brabantse delta, de befaamde Roosendaalse deken Van Mierlo en het West-Brabantse dialect. Het jaarboek is te koop bij Museum Tongerlohuys voor € 5.


 
Het indrukwekkende fotoboek Certificaat nr. 000358 laat de gevolgen van de nucleaire verwoesting in Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland, de Oeral en Siberië zien. Robert Knoth maakte de foto's, Antoinette de Jong schreef de teksten. Verkrijgbaar voor € 45.
 


De Roosendaalse kunstenaar George Notenboom liet zijn hele oeuvre na aan Museum Tongerlohuys. Zijn werk getuigt van een indringend tijdsbeeld en een uitmuntend vakmanschap. George Notenboom, 1906-1987, het complete grafische werk is een eerbetoon aan een graficus van formaat. Verkrijgbaar voor € 5.


 
Brabant zoals het in de hoofden van veel mensen nog leeft, is verleden tijd. In Brabant bestaat niet (verkrijgbaar voor € 24,95) wordt de identiteit van Brabant door fotografen onder de loep genomen. Het resultaat is verrassend en divers.
 Roosendaal is in 1854 het eerste spoorwegknooppunt in Nederland. In Roosendaal, een spoorwegknooppunt als 's lands voorportaal in het zuiden, 1854-1996 leest u alles over de ontwikkelingen in het spoorwegbedrijf. Deze publicatie is voorzien van talloze illustraties en verkrijgbaar voor € 37. UITVERKOCHTVijf kunstenaars exposeren in de stad van hun jeugd. In TONG De slag om Roosendaal komt hun werk tot zijn recht in de ruimtes van het museum. Een verrassende combinatie van hedendaagse kunst en historisch erfgoed. Gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
In TONG II (gratis verkrijgbaar zolang de voorraad strekt) opnieuw vijf bijzondere kamers met daarin een eigenzinnige reactie op een cultuurhistorische collectie. Naast foto's van deze bijzondere expositie geeft elk hoofdstuk een beeld van de kunstenaar. 
Liga kent iedereen. Hele generaties zijn opgegroeid met de Ligakoeken uit het bekende rode pak met de lachende kleuter. De publicatie Liga, vooruitstrevend in voeding gaat over het reilen en zeilen van de Ligafabrieken in de periode 1920 tot 1974. Zo besteden de auteurs onder meer aandacht aan de oprichting van de Ligafabrieken, het personeel, reclame-uitingen en gezonde voeding. Het boek is rijk geïllustreerd en verkrijgbaar voor € 10.
In Roosendaal, rooms en rimpelloos (verkrijgbaar voor € 2) wordt op boeiende wijze beschreven hoe Roosendaal van een gesloten katholieke plattelandsgemeente vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde in een meer open stedelijke gemeenschap.
 

Het boek 50 x 50, Roosendaal in de jaren vijftig bevat een selectie van de foto's uit de jaren vijftig, die zich in de collectie van het gemeentearchief bevinden. U zult dit fraai vormgegeven fotoboek ongetwijfeld met plezier doorbladeren en bekijken. De prijs ervan bedraagt nu € 8. 
De Trommelaeren van Roesendaele (verkrijgbaar voor € 2) laat dit bekende Roosendaalse korps, dat twee keer wereldkampioen werd en in binnen- en buitenland grote successen oogstte, herleven en geeft een beeld van het sociaal-culturele klimaat in Roosendaal in de jaren vijftig en zestig. UITVERKOCHT
 


Een dorp met 4500 inwoners groeide rond 1800 uit tot het winkelhart van West-Brabant. In Roosendaalse middenstand in de etalage krijgt u een beeld van de middenstand in Roosendaal en Nispen van 1850 tot heden. Het boek bevat ruim tachtig foto's, waaronder een aantal nog nooit eerder gepubliceerde. UITVERKOCHT
 

 Roosendaal, Essen en Kalmthout delen al eeuwenlang hun geschiedenis. Alle drie de gemeenten hebben historische banden met de norbertijnenabdij van Tongerlo. De publicatie Grenzeloos Geheugen (verkrijgbaar voor € 11) gaat in op de gezamenlijke historie van deze gemeenten.Alfred Ost, 1884-1945 (verkrijgbaar voor € 2) geeft een beeld van het werk en leven van de Belgische kunstenaar Alfred Ost. Ost kwam als Belgische vluchteling naar Nederland en schonk als dank een deel van zijn werk aan Roosendaal.
 

Prentbriefkaarten van George Notenboom, verkrijgbaar voor 
€ 0,80 per stuk of € 5 voor een set kaarten.
 
Dit memoriespel met afbeeldingen van voorwerpen uit de vaste collectie van Museum Tongerlohuys biedt speelplezier voor jong en oud. Gratis verkrijgbaar na een museumbezoek en zolang de voorraad strekt. 

Tongerlohuys
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165-555 555
E info@tongerlohuys.nl
Facebook Youtube Twitter Pinterest

Deze pagina

Lettergrootte