Doelstellingen

In een gemeente met circa 77.000 inwoners is één instelling waar het cultuurhistorisch erfgoed bewaard wordt geen overbodige luxe. De geschiedenis van Roosendaal vanaf de twaalfde eeuw tot heden verdient een museum waarin het verleden zichtbaar wordt. In de dichtstbijzijnde historische musea, namelijk het Breda’s Museum en het Markiezenhof in Bergen op Zoom, komt de historische ontwikkeling van Roosendaal niet voor. De historie van Roosendaal vormt echter een onmisbare schakel in de cultuurhistorie van Noord-Brabant. Een expositieruimte waarop museaal verantwoorde wijze kunst kan worden tentoongesteld op een voor een breed publiek aantrekkelijke locatie in het hart van de stad is eveneens een voorziening die past in een stad met een breed cultuurbeleid.

Als museum heeft het Tongerlohuys de taak materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving te verwerven, te behouden, te onderzoeken en te presenteren. Behoud en beheer van de collectie vormen de basis waarop het museum de publieksfunctie kan opbouwen. De kerncollectie is de spil waarom het museum draait! De verwerving van museale objecten is dan ook puur en alleen gericht op uitbreiding van de kerncollectie. Door middel van de vaste opstelling krijgt de bezoeker een beeld van de historie van de stad en haar directe omgeving. Afwisselend wordt steeds een ander kunst- of cultuurhistorisch thema belicht. Minimaal eens per jaar vindt er een grote expositie va hedendaagse kunst plaats. Aansluitend op de exposities worden er evenementen en educatieve activiteiten georganiseerd. Het beleid is erop gericht nieuwe doelgroepen aan te spreken. Nieuwe activiteiten zullen leiden tot verbreding van het publiek.

Tongerlohuys
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165-555 555
E info@tongerlohuys.nl
Facebook Youtube Twitter Pinterest

Deze pagina

Lettergrootte