2015

1 november t/m 22 november 2015

Kijk Mijn Straat - Ahmet Polat


Ahmet Polat, de Fotograaf des Vaderlands, is oud-Roosendaler. Hij werd er geboren, groeide op in Fijnaart en volgde op het Norbertus College middelbaar onderwijs. Nu hij is uitgeroepen tot Fotograaf des Vaderlands, willen stadsgenoten hem eren door dit najaar een expositie in te richten van zijn werk. Daar omheen staan culturele en educatieve projecten gepland, allemaal in het teken van fotografie. De organisatoren werken nauw samen met een aantal onderwijs- en culturele instellingen in Roosendaal. De stad is er trots op hem de aandacht te kunnen geven die hij verdient.

 

De scholierenprojecten betreffen workshops met leerlingen van het Norbertus College en een opdracht voor basisscholieren (groep 5 t/m 8), waarmee ze een workshop onder leiding van Polat kunnen winnen. Het motto van de hele manifestatie is ‘Kijk, mijn straat!’ Wie de afgelopen tijd of de komende weken schooljeugd met mobieltjes op straat zag of ziet fotograferen, weet nu wat er aan de hand is: ze maken beelden van hun woonomgeving. Een jury zal hun werk beoordelen en de beste foto’s zullen worden geëxposeerd.

 

De grote Polat-expositie begint op 1 november en heeft plaats in het Tongerlohuys, de tuin van dit stedelijk museum, schouwburg De Kring en Artotheek 18, allemaal gevestigd aan of zeer dichtbij het Tongerloplein.

 

 

 


 


Foto's: Tilburg Draaimolen en Utrecht Nijntje door Ahmet Polat / Fotoweek 2015

 

 

 

24 juni tot en met 4 oktober 2015

IJzersterk. Kees Keijzer (1927-1990)

 

Groot, hoekig, krachtig, recht voor zijn raap en uitgesproken mannelijk. IJzer, dat was het materiaal waar hij het liefst mee werkte. Robuust en weerbarstig. Echt de zoon van een smid. Kees Keijzer werd geboren met de geur van het smidsvuur in zijn neus. De Wouwse kunstenaar is vooral bekend geworden door zijn plastieken in ijzer en staal. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat hij overleed. Het Roosendaalse Museum Tongerlohuys en CuMaWo uit Wouw komen daarom met tentoonstellingen, een boek en een aantal activiteiten, waaronder een wandelroute door het dorp Wouw.

In Museum Tongerlohuys kunt u vanaf woensdag 24 juni de tentoonstelling IJzersterk. Kees Keijzer (1927-1990) bekijken. Het leven en werk van Keijzer wordt in beeld gebracht. Zowel in de oude pastorie als in de tuin zijn beelden te zien. Verder vindt u modellen, werktekeningen, schetsen en brieven. Filmbeelden van Wouw geven een indruk hoe het dorp er voorheen uitzag.
Rondom de tentoonstelling is een aantal activiteiten gepland. Zo kunt u op zondag 5 juli deelnemen aan een rondleiding door de tentoonstelling, waarna Djezzie Klessik een bijzonder optreden verzorgt. In de zomermaanden is er tweemaal een fietstocht vanuit Roosendaal met aansluitend een wandeling door Wouw.

 

Wouw
Op zondag 28 juni vindt de opening van de tweede tentoonstelling in de Markant aan de Markt te Wouw plaats. Hier staat vooral Keijzers binding met het dorp centraal. Op de dag van de opening verzorgen verschillende plaatselijke verenigingen een activiteit bij een kunstwerk in het dorp. Belangstellenden kunnen met een gids langs  alle kunstwerken wandelen. Niet alleen in Markant is werk van Keijzer te zien, ook in de Lambertuskerk en concertzaal In Den Wouwdfluit kunt u terecht. In de concertzaal kunt u onder meer glas-in-lood vensters met religieuze voorstellingen en een metaalsculptuur met reliëf bekijken.

 

Boek
De Bergse kunsthistorica Saskia Beckeringh schreef een biografie over Kees Keijzer. In maar liefst 156 pagina’s worden de persoon Kees Keijzer, zijn werk in opdracht, zijn vrije werk en zijn inspiratiebronnen beschreven. De uitgave bevat tevens een uitgebreid foto-overzicht met foto’s van zijn werk. Het boek is vanaf 24 juni verkrijgbaar voor € 19,95 bij museum, archief en via CuMaWo en de VVV in Wouw.

 

Meer informatie
De tentoonstelling is tot en met 4 oktober 2015 te zien.
Op www.cumawo.nl en www.indenwouwdfluit.nl vindt u meer informatie over de activiteiten die in Wouw plaatshebben.


Bekijkt u hier de flyer met informatie over de tentoonstellingen en activiteiten op de verschillende locaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 april tot en met 7 juni 2015

Han Werz (1920 – 2002) Een man van atmosfeer en de poëzie der kleine dingen


Han Werz verzoekt U Ed. de opening zijner Tentoonstelling van Schilder-, Ets- en Teekenwerk met uwe aanwezigheid te willen vereren in kunsthandel P. Werz Molenstraat 60
. Deze tekst sierde de eind 1945 verspreide uitnodiging van de toen nog jonge kunstschilder Han Werz (1920-2002) om zijn eerste solo-expositie te komen bezichtigen in de zaak van zijn oudere broer Piet te Roosendaal. Nu, zeventig jaar later, kunt u in Museum Tongerlohuys de overzichtstentoonstelling Han Werz. Een man van atmosfeer en de poëzie der kleine dingen bekijken. Vanaf 18 april vormen werken uit familiebezit een postume afsluiting van de kringloop van zijn kunstenaarsleven.

 

Han Werz werd geboren in Roosendaal, waar zijn oom Johan Werz aan de wieg stond van een voorganger van het huidige Museum Tongerlohuys. Zijn opleiding tekenen en schilderen volgde hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Isidore Opsomer en Louis Peeters waren hier zijn belangrijkste leermeesters. Aanvullend volgde hij een studiejaar aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.
In 1945 vertrok Han vanuit het Brabantse naar Leiden, woonplaats van zijn verloofde LiesBeth de Wit met wie hij in 1947 trouwde en een gezin stichtte. In Leiden was Han werkend lid van Ars Aemula Naturae en betrokken bij de oprichting van het Leids Kunst Centrum in 1948. Na Leiden volgden verhuizingen naar Sittard (1955), Hilversum (1968), Hillegom (1971), Noordwijk aan Zee (1976), Parrega (1980) en Doetinchem (1988). Van zijn kunst alleen kon Han niet leven. Tussen 1945 en zijn vervroegd pensioen in 1980 verdiende hij achtereenvolgens de kost als antiquair, jeugdherbergvader, leraar tekenen op scholen voor middelbaar onderwijs, pensionhouder in dienst van de Wereldomroep en creatief therapeut in een psychiatrische inrichting.

 

Penseelvoering
De olieverfschilderijen en aquarellen van Han Werz kunnen getypeerd worden als traditioneel-impressionistisch van aard. Zijn portretten, landschappen en stillevens zijn veelal uitgevoerd in een losse, kleurrijk-expressieve penseelvoering, die hij door de jaren heen steeds trouw is gebleven. Zijn stijl is verwant aan die van de laatnegentiende-eeuwse neo-impressionistische Hollandse kunstenaars. In een kunstrecensie uit 1954 werd Han gekarakteriseerd als van nature een man van atmosfeer en de poëzie der kleine dingen. Zelf omschreef hij in 1994 de favoriete onderwerpen van zijn oeuvre als de simpele, gelukmakende dingen uit mijn directe omgeving en de verstilde natuur.

 

Kleurgebruik
In zijn olieverfschilderijen is er door de jaren heen een ontwikkeling aanwijsbaar qua vormgeving en kleurgebruik. Zijn werk uit de jaren veertig wordt gekenmerkt door een enigszins statische, monumentale vormgeving met een weliswaar warm maar vaak nogal donker kleurgebruik. Begin jaren vijftig breekt als gevolg van zijn studiereizen naar Parijs en Zuid-Europa een expressief, fel kleurgebruik in zijn werk door in combinatie met een lossere penseelvoering. Vanaf de jaren negentig verdwijnen in zijn landschappen steeds vaker de sporen van menselijke activiteit. Wat overblijft, is een op geabstraheerde wijze vormgegeven pure natuurbeleving, vaak op de grens van land, lucht en water met imposante wolkenluchten. In zijn stillevens keert een meer statische vormgeving terug, maar dan in combinatie met een licht en transparant kleurgebruik. Het oeuvre uit deze laatste levensfase draagt een kwetsbaar op bezinning gericht, bijna meditatief karakter. Als hem in 2002 op zijn sterfbed (te Doetinchem) gevraagd wordt naar wat hij zelf als de kern van zijn werk beschouwde, is zijn antwoord verbluffend eenvoudig: sfeer.


 

Activiteiten
Van 18 t/m 24 april vindt de landelijke Museumweek plaats. Op zaterdag 18 en zondag 19 april is het museum open van 13.00 tot 17.00 uur en heeft u gratis toegang tot de Werz-tentoonstelling. Zondag treedt Shantykoor ’t Craeyenest op tussen 14.00-14.30 en 15.00-15.30 uur. Diana de Vulder komt tussen 13.30 en 15.00 uur kinderen schminken.
Han Werz was een echte baardman. Op zijn zelfportretten zie je hem altijd met een baard. Dat heeft ons geïnspireerd tot een aantal ‘baardige’ activiteiten gedurende de looptijd van de tentoonstelling, zoals de digitale presentatie van de baardmannen van Arie Bruinsma, een expositie van onze collectie baardmankruiken, een snorfie-wedstrijd (een snorfie is een selfie met een snor en/of een baard) en de zoektocht baarden tellen. Bij De Meisjes van Willem kunnen kinderen t/m twaalf jaar op woensdagmiddag 22 april een workshop zelfportret vilten volgen in het museum (op aanmelding). Op woensdag 20 mei en donderdag 4 juni geeft onze conservator Janine Verster een rondleiding door de tentoonstelling. Op het voorplein staan baardpoppen. Steek uw hoofd erdoor, laat een foto maken en u heeft een prachtig aandenken aan de tentoonstelling!


 Meer informatie
De tentoonstelling Han Werz. Een man van atmosfeer en poëzie der kleine dingen is van 18 april t/m 7 juni te zien in Museum Tongerlohuys. Meer over Han Werz op www.hanwerz.weebly.com.

 

Foto: Han Werz achter zijn schildersezel in zijn atelier te Hillegom. (Foto: Leidse Courant, 19 maart 1976)

 

 

 

1 maart t/m 6 april 2015

De wereld van Fritz Schremmer

Met het overlijden van Fritz Schremmer ging een markant kunstenaar heen. Opgeleid als edelsmid en werkzaam als beeldend kunstenaar, was Schremmer tevens een begenadigd muzikant, in de ban van de muziek van de gipsy’s en flamenco. En dat zijn nog maar enkele facetten van zijn leven. In Museum Tongerlohuys gunnen we u graag een blik in de boeiende wereld van Fritz Schremmer. Vanaf zondag 1 maart kunt u op deze overzichtstentoonstelling beelden, sieraden en foto’s van glassculpturen van deze Duitse Nederlander bekijken.

 

Fritz Schremmer (1943-2010) werd in de oorlog in Berlijn geboren. Eigenlijk wilde hij kunstschilder worden, maar zijn ouders hadden liever dat hij een echt vak leerde. Het werd een opleiding tot edelsmid in Essen. Daarna sloot hij in 1967 de kunstacademie in Berlijn cum laude af. In Bergen op Zoom kon hij aan de slag als industrieel ontwerper voor sieraden. Zijn eigen werk was het tegenovergestelde van zijn ontwerpen voor de industrie. Moest hij bij het ontwerpen van sieraden voor de Nederlands en Belgische markt letten op de voorkeuren van het publiek, modetrends en de prijs, bij zijn vrije werk stelde hij het materiaal voorop. Zijn sieraden maakte hij zonder voorontwerp, ze hadden organische vormen.

Nieuwe dingen
Vanaf de vroege jaren zeventig begon Schremmer vanuit zijn eigen atelier in Nispen beelden te maken, abstracte sculpturen die opvielen door hun sterkt beheerste vormgeving en fraaie lijnenvoering. Dat bleef hij doen, ook tijdens zijn functie als docent ruimtelijke vorm- en kleurstudies en plastische vormstudie op de kunstacademie Sint Joost te Breda. Daar gaf hij ruim twintig jaar lang, tot aan zijn pensionering in 2002, les en smeedde hij elk jaar de Sint Joost-penning, die werd uitgereikt aan de student met het beste afstudeerproject. Ook na zijn pensionering bleef hij nieuwe dingen ontdekken. Zo legde hij zich toe op het maken van objecten van papier en glas.

Interesses
Naast zijn kunstenaarschap had Schremmer ook nog andere interesses. Zo was hij achttien jaar jurylid van het bloemencorso in Zundert en maakte hij deel uit van het Nispense Gipsy Music Trio, dat in 1995 werd opgericht. Gitarist Schremmer speelde met Remko Willems en Peter van Merode zigeunermuziek vol improvisatie. Bekende songs kregen een gipsy sausje en bleken razend populair op internet. Uit het trio ontstond later de Gipsy Music Social Club. Muziek maken in een steeds wisselende samenstelling, maar altijd met vrienden. In de Rabobankgalerie van theater De Kring brengt Remko vanaf 1 maart een eerbetoon aan de muzikaliteit van Fritz. U kunt foto's bekijken van instrumenten die ze samen restaureerden. Willems bouwt zelf bluesgitaren en exposeert enkele gitaren. Foto's maken duidelijk hoe een bluesgitaar gebouwd wordt. Op zaterdagmiddag 14 maart om 15.00 uur presenteert Remko zijn debuutalbum met medewerking van Marion Bloem in de Rabobankgalerie van De Kring. Een waar optreden in de geest van Fritz Schremmer.

Belangstelling
Schremmer exposeerde zijn werk in galeries in binnen - en buitenland. Particulieren en gemeentes kochten zijn werk aan, waardoor hij in de kunstwereld een zekere bekendheid kreeg. Een auto-ongeluk maakte in 2010 een einde aan zijn leven. De tentoonstelling De wereld van Fritz Schremmer laat u graag zien wat voor iemand Schremmer was. U kunt zijn sieraden, beelden en foto’s van glassculpturen bekijken en luisteren naar zijn favoriete zigeunermuziek. In 1978 nam Schremmer deel aan de  gemeentelijke opdracht om met zeven plaatselijke kunstenaars een monument voor de wijk Langdonk en Kroeven te ontwerpen. Monument Langdonk, bestaande uit zeven objecten in een parkje, was langere tijd te zien op het plein achter winkelcentrum De Lindenburg. Tijdens de expositie ziet u een doorlopende projectie van de totstandkoming van Schremmer’s aandeel in het monument. Deze tentoonstelling werd gemaakt in samenwerking met familie en vrienden van Schremmer.

Meer informatie
De tentoonstelling De wereld van Fritz Schremmer wordt op 1 maart geopend en is tot en met 6 april 2015 te zien in Museum Tongerlohuys.

 

 

Tongerlohuys
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165-555 555
E info@tongerlohuys.nl
Facebook Youtube Twitter Pinterest

Deze pagina

Lettergrootte