2013

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 73

In de tiende eeuw was men ervan overtuigd dat zoetigheid goed voor je was. Er verschenen talloze medische recepten met suiker als belangrijkste ingrediënt, die mensen van hun kwalen moesten genezen. Culinair historica Christianne Muusers gaat in haar artikel ‘Suiker is goed voor je’ in op deze receptuur. Het is slechts een van de vele artikelen in de 73ste editie van jaarboek De Ghulden Roos die over suiker gaan, want zoet speelt de hoofdrol in het oudst bestaande historische jaarboek van de provincie.

Heel West-Brabant staat op het moment in het teken van Suikergoed. Een grote tentoonstelling in Museum Tongerlohuys, een webtentoonstelling in het Markiezenhof en exposities bij plaatselijke heemkundekringen maken deel uit van het project. Ook jaarboek De Oranjeboom in Breda staat in het teken van suiker.

In het nieuwe jaarboek De Ghulden Roos, dat op 15 december 2013 wordt gepresenteerd, komen alle aspecten van suiker aan de orde. Zo kijkt Cees Vanwesenbeeck hoe de vestiging van suikerfabrieken in onze regio samenhangt met de ijzerindustrie. In ‘Suiker in Bergen’ wordt duidelijk hoe groot de rol van Belgische investeerders in West-Brabant is geweest.
De oprichting van de nog bestaande snoepfabriek Red Band wordt beschreven in een ander artikel, terwijl Mark Buijs zich verdiepte in de bouwkundige erfenis van de suikerindustrie.

 

 

Foto: De veerboot legt aan bij de directeurswoning van de suikerfabriek, 1904. Prentbriefkaart: J. van Poll-Suijkerbuijk.

Tongerlohuys
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165-555 555
E info@tongerlohuys.nl
Facebook Youtube Twitter Pinterest

Deze pagina

Lettergrootte