2011

Jaarboek 71 staat in het teken van klooster Mariadal in Roosendaal

 

 

Het is niet alleen een Roosendaals, maar ook een Rooms boek geworden, waarin de congregatie van de zusters Franciscanessen in Roosendaal centraal staat. De aanleiding hiervoor is dat de zusters Mariadal in de Vincentiusstraat per december 2011 verlaten hebben. Verschillende aspecten van de geschiedenis van de congregatie worden belicht. Allereerst komt de totstandkoming van de congregatie begin van de negentiende eeuw aan de orde. Auteur Hans de Jong vertelt niet alleen hoe dat kwam, maar ook hoe en waarom het complex Mariadal gebouwd werd.

 

Johanna Jacobs gaat in op de onderwijsactiviteiten van de zusters. Sinds het ontstaan van de congregatie hebben de zusters zich in binnen- en buitenland ingezet voor het onderwijs. Aan de hand van het archief van het Genootschap tot Opvoeding laat ze zien hoe actief de zusters op dit terrein zijn geweest. Ook de ervaringen van de leerlingen aan de orde. De mejuffrouwen A.M. Lisonne, H. Raaijmakers en M. Timmerman kregen les van de zusters en blikken terug op die tijd.


Aan Museum Tongerlohuys schonken de zusters het liturgisch vaatwerk dat jarenlang in klooster Mariadal gebruikt werd. Janine Verster, conservator van het museum, gaat in op deze unieke voorwerpen. De unieke kapel van het klooster, naar een ontwerp van Jos. Cuypers en gebouwd onder verantwoordelijkheid van Bernard Sturm, wordt beschreven door bouwhistoricus Herman Wesselink. Hij plaatst de bouw in een breed kader. Fotograaf Gert-Jan Linschoten brengt een serie fotoís over het gebouw in de Vincentiusstraat. Hij maakte deze fotoís in opdracht van de zusters.

 

Naast Mariadal is er in deze publicatie aandacht voor de volgende onderwerpen:
 

Jan Weyts, onder wiens leiding de toren van de St. Janskerk werd gerestaureerd, verbaasde zich over de geringe aandacht voor dit project. Hij beschrijft het onderzoek naar de toren, vermoedelijk het oudste bestaande gebouw van Roosendaal.


In Roosendaal is nog een congregatie van zusters Franciscanessen gevestigd, namelijk die van Charitas. Zij waren vooral actief in de ziekenzorg. Jan Huige gaat in op de moeizame relatie tussen het katholicisme en gezondheidszorg.


Ad van den Bulck brengt een aanvulling op het overzicht van de West-Brabantse pastorieŽn, dat in het vorige jaarboek stond.


 

 

 

Foto boven: Het interieur van het klooster. Foto: B. Hopmans, Fijnaart.
Foto midden: Internen van het pensionaat Sainte Marie bij de Mariagrot, 1964.
Foto onder: De tuin van Mariadal. Foto: P.L.W.G. van de Molengraaf, Roosendaal.

Tongerlohuys
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165-555 555
E info@tongerlohuys.nl
Facebook Youtube Twitter Pinterest

Deze pagina

Lettergrootte