2010

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 70 (verschenen in 2010) staat in het teken van pastorieŽn in West-Brabant.

 

 

De eerste bijdrage is geschreven door Jacques Dane. Zijn artikel vormt een bijzondere kijk op het verschijnsel pastorie en haar bewoners, zowel van katholieke als protestants-christelijke huize. Het heeft als titel meegekregen: 'Waar de herder woont. Kleine geschiedenis van de pastorie'.
Hans de Jong beschrijft de kerkrechtelijke zaken in het bisdom Breda in verband met de pastorie en de bewoners.

 

Tongerlohuys
In 'Bouwen, bewonen, bewaren; schets van enkele West-Brabantse pastorieŽn' van Mark Buijs en John Veerman tekent laatstgenoemde voor een beschrijving van het Tongerlohuys en concentreert zich vooral op de historie van het gebouw. Mark Buijs beschrijft de historie van de pastorieŽn van Wouw, Hoeven en Oudenbosch.

 

 

 

Is meneer pastoor thuis?
Joss Hopstaken stelt een vraag en geeft ook het antwoord in: ĎIs mijnheer pastoor thuis?í ĎKomt u binnen!í. Bewoners van de Sint-Janspastorie te Roosendaal'. Vraag en antwoord hebben te maken met degenen die door de eeuwen heen in de Roosendaalse pastorie woonden: pastoors, kapelaans en personeel. In de bijlage volgt een uitgebreid chronologisch overzicht van deze bewoners.
Als een soort vervolg op het vorige artikel stelde Janine Verster de vraag: Wat had mijnheer pastoor in huis? Zij richtte zich daarbij expliciet op het interieur van het Tongerlohuys in de loop der tijd. Daarbij is gebruik gemaakt van onder meer boedelinventarissen. Bij een aantal afbeeldingen is de tekst verzorgd door Corrie Hellemons.

 

Pastoriebewoners
Onder de kop 'Bekende en minder bekende pastoriebewoners' is een aantal korte bijdragen verwerkt met een gevarieerd thema. Rieni Voermans schrijft over Vincent van Gogh en de hervormde pastorie te Etten. Jan Bedaf besteedt aandacht aan de legendarische Oudenbossche Pastoor Willem Hellemons. Bert van der Stoel leefde als kind in een protestantse pastorie in Bergen op Zoom. In de katholieke pastorie in Willemstad woonde onder anderen pastoor G. Juten. Rieni Voermans bericht daarover. Joss Hopstaken schrijft over Dominee Tydeman: een vergeten stem uit een verdwenen pastorie. Hij positioneert de Roosendaalse dominee binnen een negentiende-eeuws letterkundig netwerk. De laatste korte bijdrage is van Ron Dirven over het geboortehuis van Vincent van Gogh in Zundert.

Mark Buijs maakte - met hulp van de andere redactieleden - een Overzicht van West-Brabantse pastorieŽn in de periode 1850 tot 1965. Bij elk blokje informatie is een foto geplaatst.

 

 

 

 

 

De Kroniek
Het jaarboek wordt besloten met de Kroniek. U vindt het overzicht met historische publicaties over de regio voortaan hier.

 

 

 

Foto boven: Het Tongerlohuys.
Foto midden boven: Dr. Nicolaas 'Bonaventura' van Dregt, kapelaan van de Sint Jansparochie van 1916 tot 1926. (Fotocollectie Gemeentearchief Roosendaal, F. Hoelen, Kapellen, BelgiŽ)
Foto midden onder: Zittend pastoor Willem Hellemons. Naast hem vader Vincentius, de eerste overste van Saint Louis, 1870. (Fotocollectie Saint Louis, Regionaal Archief West-Brabant)
Foto onder: Een koets met de honderdjarige Jan Lieshout passeert de hervormde pastorie in Zundert, waar de familie Van Gogh woonde. (Fotocollectie R. Dirven) 

Tongerlohuys
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165-555 555
E info@tongerlohuys.nl
Facebook Youtube Twitter Pinterest

Deze pagina

Lettergrootte