2009

Jaarboek De Ghulden Roos nummer 69 (verschenen in 2009)
 

 

De draad
De eerste bijdrage gaat over de elektrische draadversperring die de grens tussen België en Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog haast ondoordringbaar maakte. En die enorm veel leed, voornamelijk aan Belgische zijde, heeft veroorzaakt. Het artikel is van de hand van de Belgische specialist op het gebied van ‘den draad’, professor dr. A. Vanneste. Onder de titel 'Hou toch die Belgen tegen aan de grens! De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog' vertelt professor Vanneste een helder verhaal over het ontstaan van die versperring en de wijze waarop de bevolking aan de grens, met name de Belgische, daarmee werd geconfronteerd. Hij beschrijft de gehele grensstreek gezien vanuit Belgisch perspectief. Maar hij heeft ook specifiek aandacht besteed aan de regio, met name Essen en Kalmthout. Schokkende beelden illustreren de ellende van de bewoners aan de grens. Enkele jaren geleden hield professor Vanneste een boeiende lezing in Parrotia over dit onderwerp. Zijn bijdrage aan De Ghulden Roos is een vervolg daarop.

 


Chirurgijn Dircken
Chris van Tellingen heeft opnieuw een artikel geschreven over de gezondheidszorg in Roosendaal en omstreken in de zeventiende en achttiende eeuw. Het heet 'De visitaties van Christoffel Dircken, chirurgijn van de Vrijheid van Roosendaal (1710-1721). Illustratie van een tijdsbeeld'. De visitatierapporten van deze chirurgijn geven een beeld van dit specifieke onderdeel van dit medisch beroep. Zoals in de bijdrage van vorig jaar over de medicinae doctor Marijnis van Weel te merken viel, houdt Van Tellingen ervan zijn onderwerp in een breed historisch kader uit te diepen. Zijn bloemrijke stijl verlevendigt het verleden.

 


Lam of Leeuw

Jan Huige heeft al vaker in De Ghulden Roos gepubliceerd. Daarbij bleek de historische realiteit van het katholicisme in Noord-Brabant een grote inspiratiebron. In 2004 promoveerde Huige op een proefschrift over de Ettense huisarts Chris Mol. In zijn bijdrage in dit jaarboek onder de titel 'Lam of leeuw. Het katholicisme van een Noord-Brabantse huisarts' komen die twee aspecten - het katholicisme en dokter Mol - samen.

 

 

Markt 54
Het was de bedoeling dat de redactieleden Mark Buijs en Joss Hopstaken hun bijdrage 'Het Emile van Loonhuis. Bouw en bewoning van de ‘heerenhuizinge’ Markt 54 te Roosendaal' in Jaarboek 68 zouden laten verschijnen. Om verschillende redenen was dat toen niet mogelijk en dus werd het artikel een jaartje in portefeuille gehouden. Het is een verhaal over het pand Markt 54 in Roosendaal, waar nu Parrotia is gevestigd. De bijdrage bestaat uit twee delen: het verhaal van de bewoners c.q. eigenaars en een nauwgezette beschrijving van de bouwgeschiedenis.

 

De Kroniek
Zoals al vele jaren het geval is, wordt het jaarboek besloten met de Kroniek. Er is wel een grote verandering vanaf dit jaar. Het overzicht met historische publicaties over de regio kunt u voortaan hier vinden. Daarvoor is gekozen omdat het de mogelijkheid biedt tot aanvullingen en eventuele correcties. De Kroniek zal voortaan bestaan uit besprekingen door redactieleden van enkele opvallende historische publicaties uit en over de regio uit de periode 1 oktober 2008 tot 30 september 2009.

 

 

 

Foto boven: De ijzeren draad ergens tussen België (links) en Nederland (rechts). (Foto: collectie Regionaal Archief Tilburg)
Foto midden boven: Uit Johannes en Caspaares Luiken, Het Menselyk Bedryf. Vertoond in 100 Verbeeldingen van ambachten, Kosnten, Hanteeringen en Bedryven, met Versen. t’Amsterdam 1694
Foto midden onder: Een portret van dokter Mol, naar een schilderij van Jan Asselbergs.
Foto onder: Markt 54 te Roosendaal. (Foto: M. Buijs, 2008)

Tongerlohuys
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal
T 0165-555 555
E info@tongerlohuys.nl
Facebook Youtube Twitter Pinterest

Deze pagina

Lettergrootte