Logo Museum Tongerlohuys

Jacques Hurks


Jacques Hurks werd op 21 oktober 1890 geboren te Vught. Na de lagere school volgde hij de opleiding voor Nuttige en Beeldende Kunsten in ís-Hertogenbosch en Amsterdam, waarna hij ging werken als bouwkundige. Na twee jaar in Canada te hebben gewerkt, vestigde hij zich in 1915 in Roosendaal. In 1919 werd hij benoemd tot docent aan de Rooms-Katholieke Leergangen, een baan die hij 36 jaar lang zou vervullen. Zo vormde hij tientallen architecten en bouwkundigen. Hurks bleef werkzaam tot 1961 en stierf in 1977 op 86-jarige leeftijd.

Hurks ontwerpt tal van panden: het huis van secretaris Theeuwes in de Sint Martinusstraat 9 te Rucphen, de oudste huizen in de Ludwigstraat, de Gerda Hoeve en de Pastoor van Arskerk in Liesbosch. In 1932 neemt Hurks het kantoor van de Bredase architect Jacques van Groenendael over, die hij in 1917 als opzichter bij de bouw van de Corneliuskerk bijstond. Van Groenendael bouwde veel kerken en kloosters. Hurks ging daarmee verder. Hij was jarenlang adviseur van de bisschoppen Hopmans en Baeten

Museum Tongerlohuys
www.tongerlohuys.nl